Mededeling

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitaliseerd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met schylgemynlantse@gmail.com

 

Terschelling films fon froeger

Martijn Schot heeft een Youtube kanaal, waarop hij al meer dan 150 films en video’s van Terschelling op verzameld heeft. Ook de films van de vereniging zelf,  die hij gedigitaliseerd heeft zijn hierop te vinden. 

YouTube Terschelling fon froeger

 

Terschelling in vroeger tijden

Al een aantal jaren bestaat op facebook de pagina Terschelling in vroeger tijden. Op deze pagina kunnen leden van deze pagina hun oude foto’s en verhalen delen met alle andere leden. 

Terschelling in vroeger tijden

 

De Mimmetaal

Een facebookgroep met het doel het levendig houden van de Terschellinger dialecten Schyllingers, Meslânzers en Aasters door gedichten, video’s verhalen en andere leuke relevante zaken met elkaar te delen. 

Facebook Mimmetaal

 

 

 

CHV Schylge myn Lântse

 

Uitnodiging

Algemene ledenvergadering 

Donderdag 20 april 19.30 uur
Maritiem instituut Willem Barentsz
West Terschelling

                       

Agenda

Vooraf aan de vergadering vertelt de teamleider over de geschiedenis van de Zeevaartschool.  

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Verslag ledenvergadering 6 april 2022.
            Jaarverslag 2022.
 4. Financieel verslag 2022 en verslag kascommissie.

          Begroting.
          Benoeming lid kascommissie.

 1. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en niet herkiesbaar: Nienke Bakker-Cruiming (penningmeester).

          Er is een vacature voor een penningmeester:

 • Het bestuur stelt Marja Duerden-Ruijg voor als nieuwe penningmeester,

         Als aanvulling op het bestuur kan een algemeen lid worden aangenomen:

 • Het bestuur stelt Nienke Schol voor als nieuw bestuurslid.

         Tussentijds afgetreden als voorzitter Gea van Essen, ze blijft bestuurslid:

 • Het bestuur stelt waarnemend voorzitter Remko Pals voor als voorzitter.

          (Tegen)kandidaten kunnen zich schriftelijk melden tot uiterlijk 48 uur voor

           aanvang van de vergadering bij het secretariaat: info@schylgemynlantse.nl

 1. Redactie SML, werkgroepen, stichtingen en musea aan het woord.
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting.

 

Programma na afloop:
Nazit met hapje en drankje