Mededeling

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitaliseerd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met schylgemynlantse@gmail.com

 

Terschelling films fon froeger

Martijn Schot heeft een Youtube kanaal, waarop hij al meer dan 150 films en video’s van Terschelling op verzameld heeft. Ook de films van de vereniging zelf,  die hij gedigitaliseerd heeft zijn hierop te vinden. 

YouTube Terschelling fon froeger

 

Terschelling in vroeger tijden

Al een aantal jaren bestaat op facebook de pagina Terschelling in vroeger tijden. Op deze pagina kunnen leden van deze pagina hun oude foto’s en verhalen delen met alle andere leden. 

Terschelling in vroeger tijden

 

De Mimmetaal

Een facebookgroep met het doel het levendig houden van de Terschellinger dialecten Schyllingers, Meslânzers en Aasters door gedichten, video’s verhalen en andere leuke relevante zaken met elkaar te delen. 

Facebook Mimmetaal

 

 

 

Uitnodiging

Algemene ledenvergadering

6 april 2022 om 20.00 uur

Zaal Wyb Midsland

Agenda:

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag ledenvergadering 6 oktober 2021
  Jaarverslag 2021
 4. Financieel verslag 2021 en verslag kascommissie

          Begroting
          Benoeming lid kascommissie

 1. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar:
  Gea van Essen (voorzitter)
  Remko Pals (bestuurslid)
  Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk melden tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering bij het secretariaat: info@schylgemynlantse.nl
 2. Redactie SML, Húske op e hoek, Stichting Schellinger Erfdeel, Bunkerstichting en Museum ‘t Behouden Huys
 3. Werkgroep Meslânzers woordenboek
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Nazit met muziek door eilander muzikanten