Mededeling

 

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitalisserd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met schylgemynlantse@gmail.com

 

Terschelling films fon froeger

Martijn Schot heeft een Youtube kanaal, waarop hij al meer dan 150 films en video’s van Terschelling op verzameld heeft. Ook de films van de vereniging zelf,  die hij gedigitaliseerd heeft zijn hierop te vinden. 

https://www.youtube.com/channel/

Terschelling fon froeger

 

Terschelling in vroeger tijden

Al een aantal jaren bestaat op facebook de pagina Terschelling in vroeger tijden. Op deze pagina kunnen leden van deze pagina hun oude foto’s en verhalen delen met alle andere leden. 

Terschelling in vroeger tijden

 

De Mimmetaal

Een facebookgroep met het doel het levendig houden van de Terschellinger dialecten Schyllingers, Meslânzers en Aasters door gedichten, video’s verhalen en andere leuke relevante zaken met elkaar te delen. 

https://www.facebook.com/groups/164667761501873/

Uitnodiging

Algemene ledenvergadering

Cultuurhistorische vereniging Schylge myn Lântse

Woensdag 6 oktober om 20.00 uur 

Hotel de Walvisvaarder in Lies

(coronaregels horeca zijn van kracht)

Agenda:

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Jaarverslag 2020
  -Verslag ledenvergadering op afstand
 4. Financieel verslag 2020 en verslag kascommissie

          -Begroting en contributie
          -Benoeming lid kascommissie

 1. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar is Reina Haringa (Secretaris)
  Aftredend Hilda Zeeders

          Binnen het bestuur is hierdoor 1 vacature beschikbaar. Het bestuur stelt Saskia Vis-Smit voor als nieuw bestuurslid. Tegenkandidaten              kunnen  zich schriftelijk melden tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering bij het secretariaat: info@schylgemynlantse.nl

 1. Redactie SML, Húske op ‘e hoek, Stichting Schellinger Erfdeel, Bunkerstichting
 2. Presentatie museum ’t Behouden Huys; digitalisering erfgoed
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Programma na afloop:

Hille van Dieren vertelt