Mededeling

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitaliseerd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met schylgemynlantse@gmail.com

 

Terschelling films fon froeger

Martijn Schot heeft een Youtube kanaal, waarop hij al meer dan 150 films en video’s van Terschelling op verzameld heeft. Ook de films van de vereniging zelf,  die hij gedigitaliseerd heeft zijn hierop te vinden. 

YouTube Terschelling fon froeger

 

Terschelling in vroeger tijden

Al een aantal jaren bestaat op facebook de pagina Terschelling in vroeger tijden. Op deze pagina kunnen leden van deze pagina hun oude foto’s en verhalen delen met alle andere leden. 

Terschelling in vroeger tijden

 

De Mimmetaal

Een facebookgroep met het doel het levendig houden van de Terschellinger dialecten Schyllingers, Meslânzers en Aasters door gedichten, video’s verhalen en andere leuke relevante zaken met elkaar te delen. 

Facebook Mimmetaal

 

 

 

Een lezing van Siem van der Woude op 23 oktober in de kerk van Hoorn om 20.00 uur. Kaarten aan de deur € 7,50  leden € 6,00, inclusief koffie of thee.

In de Middeleeuwen stond bij Oosterbierum het klooster Lidlum. Het was aangesloten bij de Premonstratenzer orde. Kenmerk van deze orde was dat monniken als pastoor werkzaam waren in de naburige parochies. Lidlum kreeg langzamerhand de pastoorsbenoeming in een groot aantal dorpen in noordwest Friesland vast in handen en ook de parochie van Hoorn hoorde daarbij.
Over de geschiedenis van deze abdij zijn we goed ingelicht door de kroniek van Sibrandus Leo. Hij beschrijft de lotgevallen van de abdij aan de hand van de levens van de vier en dertig abten van het klooster. Twee van hen waren afkomstig van Terschelling. De naam van één van hen, abt Folkert, leeft voort in het abt Folkertspad. 
Siem van der Woude zal in zijn lezing aandacht besteden aan de geschiedenis van het kloosterwezen in Friesland en aan die van Klooster Lidlum in het bijzonder. Uiteraard zullen daarbij ook de twee Terschellinger abten aan de orde komen.