Mededeling

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitaliseerd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met schylgemynlantse@gmail.com

 

Terschelling films fon froeger

Martijn Schot heeft een Youtube kanaal, waarop hij al meer dan 150 films en video’s van Terschelling op verzameld heeft. Ook de films van de vereniging zelf,  die hij gedigitaliseerd heeft zijn hierop te vinden. 

YouTube Terschelling fon froeger

 

Terschelling in vroeger tijden

Al een aantal jaren bestaat op facebook de pagina Terschelling in vroeger tijden. Op deze pagina kunnen leden van deze pagina hun oude foto’s en verhalen delen met alle andere leden. 

Terschelling in vroeger tijden

 

De Mimmetaal

Een facebookgroep met het doel het levendig houden van de Terschellinger dialecten Schyllingers, Meslânzers en Aasters door gedichten, video’s verhalen en andere leuke relevante zaken met elkaar te delen. 

Facebook Mimmetaal

 

 

 

De Drentse Historische Vereniging organiseert op 7 april een symposium over genetische genealogie

Kun je met genetisch onderzoek uitzoeken of je afstamt van de Vikingen? Of wellicht van de Hunnen of een Spaanse soldaat? Hoever kun je terug en hoe gaat het DNA‑onderzoek in z’n werk waarmee je bepaalt of je wel of niet familie bent van mensen met dezelfde achternaam? 

Sprekers van gerenommeerde universiteiten uit binnen- en buitenland gaan in op de verschillende DNA-technieken en leggen uit hoe DNA-onderzoek gebruikt kan worden bij familieonderzoek. Bijvoorbeeld als het gaat om koekoekskinderen. Is dat percentage echt wel zo hoog als we altijd denken?
Diverse (Drentse) genealogen doen verslag van hun ervaringen met deze nieuwe loot aan de genealogie. Maar ook kijken we ver over de Europese grenzen: hoe verspreidde de mensheid zich in de loop van de eeuwen over de aarde?
De Drentse Historische Vereniging heeft een lange traditie als het gaat om het organiseren van symposia. Van strafrecht tot huizen van stand, van literatuur tot landschapsgeschiedenis. Altijd over een interessant aspect van de Drentse geschiedenis.

Symposium-informatie
datum zaterdag 7 april 2018
tijd 10:00 – 16:30 uur
locatie Podium Zuidhaege, Zuidhaege 2 te Assen
kosten € 25,00 per persoon voor DHV-leden / € 30,00 per persoon voor niet-DHV-leden

Het programma

  1. Opening door Anry Kleine Deters, wethouder gemeente Assen.
  2. Welkomswoord. Dagvoorzitter Maarten Larmuseau. Hij is postdoctoraal onderzoeker Laboratory of Biodiversity and Evolutionary Genomics aan de Katholieke Universiteit in Leuven.
  3. Arwin Ralf begint met een uitleg over de methodologie van het DNA‑onderzoek in het kader van genetische genealogie. Hij is promovendus forensisch geneticus aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.
  4. Eveline Altena spreekt over prehistorische migraties van de wereld-bevolking, over archeologisch onderzoek en haar ervaringen met onderzoeken op kerkhoven. Zij is PhD-student humane genetica aan de Universiteit van Leiden.
  5. Maarten Larmuseau gaat in zijn lezing in op de relatie tussen genealogie en DNA-onderzoek. Hij vertelt over zijn onderzoek naar ‘koekoekskinderen’, privacy in relatie tot DNA-onderzoek en afstamming van Vikingen of Spanjaarden.
  6. Na de lunch gaan we verder met een lezing van Gilles Otten. Otten vertelt over de resultaten van het DNA-onderzoek naar zijn familie. In het dagelijks leven is hij astronoom, verbonden aan de Universiteit van Leiden.
  7. Fred Sieders en Ferry Sieders geven een duo-presentatie over het DNA‑onderzoek dat drie takken Sieders met elkaar verbond. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Katholieke Universiteit in Leuven. Fred Sieders is senior-rechter bij de Rechtbank Noord-Nederland. Ferry Sieders is medewerker Publiek bij het Drents Archief.
  8. De laatste spreker is Paul van der Zwaag, die zal vertellen over zijn onderzoek naar het zogenaamde PLN-gen dat veroorzaker is van een hartspierziekte. Alle dragers van dit gen stammen af van één Friese voorouder uit 1200-1400. Van der Zwaag is klinisch geneticus aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Contactinformatie
Voor aanvullende informatie:
contactpersoon Bert J. Finke, tel. 058-255 29 97, mob. 06-22 55 91 18, email bfinke@ziggo.nl
website www.drentsehistorischevereniging.nl/symposium