Activiteiten archief

 

 

 

Hiernaast een overzicht van activiteiten die SML onlangs heeft georganiseerd.

 

Apr
20

CHV Schylge myn Lântse

 

Uitnodiging

Algemene ledenvergadering 

Donderdag 20 april 19.30 uur
Maritiem instituut Willem Barentsz
West Terschelling

                       

Agenda

Vooraf aan de vergadering vertelt de teamleider over de geschiedenis van de Zeevaartschool.  

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Verslag ledenvergadering 6 april 2022.
            Jaarverslag 2022.
 4. Financieel verslag 2022 en verslag kascommissie.

          Begroting.
          Benoeming lid kascommissie.

 1. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en niet herkiesbaar: Nienke Bakker-Cruiming (penningmeester).

          Er is een vacature voor een penningmeester:

 • Het bestuur stelt Marja Duerden-Ruijg voor als nieuwe penningmeester,

         Als aanvulling op het bestuur kan een algemeen lid worden aangenomen:

 • Het bestuur stelt Nienke Schol voor als nieuw bestuurslid.

         Tussentijds afgetreden als voorzitter Gea van Essen, ze blijft bestuurslid:

 • Het bestuur stelt waarnemend voorzitter Remko Pals voor als voorzitter.

          (Tegen)kandidaten kunnen zich schriftelijk melden tot uiterlijk 48 uur voor

           aanvang van de vergadering bij het secretariaat: info@schylgemynlantse.nl

 1. Redactie SML, werkgroepen, stichtingen en musea aan het woord.
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting.

 

Programma na afloop:
Nazit met hapje en drankje

 


Mar
21

 

Inloopdag SML

Dinsdag 21 maart 10.00-16.30 uur in de Stilen, Longway 2 West

Een dag voor iedereen die iets over de cultuurhistorie van Terschelling wil weten. Een gezellige dag met koffie en wat lekkers, herinneringen ophalen aan de hand van fotoboeken en winterse voorwerpen uit het depot van museum ’t Behouden Huys. Ook is er een doorlopende diavoorstelling te bekijken. 

Het thema van deze dag is Yn’e Snee (winter)

U bent van harte welkom, entree is gratis. 


Mar
11

Yn’e snee

Klucht door de Aaster Joonpraters in de Stoek

op 6 maart aanvang 14.00 uur 

8, 10 en 11 maart om 19.30 uur

De muziekverenigingen Jubal en Schylge hebben een verloting gehouden en de prijs – een week naar Zwitserland – is gewonnen door 6 eilanders. De gasten komen terecht in een enigszins sinister hotel en raken ingesloten door hevige sneeuwval. De eigenaren, drie Aasters die al jaren in Zwitserland wonen, gedragen zich eigenaardig en er komt van alles aan het licht. Het worden dagen die niemand snel zal vergeten……

Voorverkoop vanaf 24 februari:

West Terschelling, TS49 Zeeders

Midsland, Warenhuis

Hoorn, Ben van Alles

Toegangsprijs € 15,00

Leden Schylge myn Lântse € 12,50

 


Nov
08

Lezing door dr. Anne Doedens

Dinsdagavond 8 november

Lezing door Dr. Anne Doedens

Aanvang 20.00 uur

Locatie De Kraak, Burgemeester Reedekerstraat 56B West Terschelling

Entree € 7,50  Leden SML € 6.00


Oct
28

Filmmiddagen in De Stilen

Filmmiddagen in de Stilen

De eerstvolgende filmmiddag is op 28 oktober in De Stilen


Apr
06

Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging

Algemene ledenvergadering

6 april 2022 om 20.00 uur

Zaal Wyb Midsland

Agenda:

 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag ledenvergadering 6 oktober 2021
  Jaarverslag 2021
 4. Financieel verslag 2021 en verslag kascommissie

          Begroting
          Benoeming lid kascommissie

 1. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar:
  Gea van Essen (voorzitter)
  Remko Pals (bestuurslid)
  Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk melden tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering bij het secretariaat: info@schylgemynlantse.nl
 2. Redactie SML, Húske op e hoek, Stichting Schellinger Erfdeel, Bunkerstichting en Museum ‘t Behouden Huys
 3. Werkgroep Meslânzers woordenboek
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Nazit met muziek door eilander muzikanten

 

 


Mar
17

Voorjaarslezing

Cultuurhistorische vereniging
Schylge myn Lântse

Voorjaarslezing
De werken van kunstenaar Jan Deodatus,
door  Cateleyne Deodatus

 

Donderdag 17 maart 2022
Sint Janskerk Hoorn
aanvang 20.00 uur
Kaartverkoop ter plaatse
Entree €7,50 Leden € 6,00
(contant, geen pin)


Kunstschilder Jan Deodatus (1914-1986) woonde vanaf 1946 op Terschelling. In zijn werk gebruikte hij verschillende technieken. Naast aquarellen en schilderijen liet hij tekeningen en schetsen na, maar ook grafisch werk in hout- en linosneden, litho’s en etsen en ruimtelijk werk in hout en brons.                           


                                 

 


Dec
17

Lezing Doodemanskisten

Het bestuur heeft moeten besluiten om deze lezing tot nadere berichtgeving uit te stellen als gevolg van de richtlijnen van het RIVM. 

Rimbaud Lapperre is geohydroloog. In 1997 heeft hij onderzoek verricht naar het ontstaan van het ons welbekende duinmeertje Doodemanskisten. In de uitgave van het  boekje S.m.l. 2013 nummer 4 heeft al eens een samenvatting van zijn onderzoek gestaan. Op 17 december houdt hij, als het kan, een lezing over Doodemanskisten. In deze lezing zal hij ons iets vertellen over de geologische geschiedenis van de Waddeneilanden om daarna verder in te gaan op het ontstaan van Doodemanskisten. Is dit duinmeertje een Pingo-ruïne?

De lezing zal worden gehouden in de Westerkerk, met anderhalve meter afstand is er plaats voor zeventig personen. Nadere berichtgeving volgt.

 


Mar
10

Inloopdag

    CHV Schylge myn Lântse organiseert haar jaarlijkse

           inloopdag

Genieten van verhalen van eilanders, o.a. van Jaap en Gossen Smit
over de walvisvaart van vroeger
foto’s en doorlopende filmbeelden
Een gezellige dag met koffie en wat lekkers

       Thema van de dag

          Walvisvaart

 

Dinsdag 10 maart  10.00 – 16.30 uur

Locatie: De Stilen Longway 2
West – Terschelling

Entree en consumptie gratis.

 

 


Nov
14

Najaarslezing De ‘Traanjagers’ na-oorlogse walvisvaart

De Traanjagers

Aan de hand van haar boek De traanjagers, herinneringen van naoorlogse walvisvaarders geeft Anne-Goaitske Breteler lezingen door heel Nederland over de geschiedenis van de walvisvaart. Door het tonen van de originele filmbeelden over de walvisvaart en foto’s van oud-walvisvaarders, maakt ze het publiek bekend met deze historische industrie en het grote belang ervan destijds. In november doet ze ook Terschelling aan. Een eiland dat nog erg gebonden is aan haar walvisvaartgeschiedenis. Niet alleen zijn er veel zeventiende en achttiende -eeuwse walvisvaarders afkomstig van Terschelling, ook vele naoorlogse walvisvaarders vinden hun oorsprong op de eilanden. Tijdens de lezingen zal Anne-Goaitske terugblikken op de twee periodes waarin de walvisvaart zijn hoogtijdagen vierde. Om ook de eilander jeugd met een stukje historie kennis te laten maken bezoekt ze ook de eilander scholen. De lezing is donderdag 14 november in het Centrum voor Natuur en Landschap (CNL) op West.

Aanvang 20.00 uur CNL (natuurmuseum)  West

Kaarten aan de deur € 7,50 voor leden € 6,00   (geen pin)

Foto Cora Hendriks


Mar
11

Stilendag

CHV Schylge myn Lântse organiseert

   STILENDAG

Voor de bewoners van de Stilen en iedereen die belangstelling heeft.

U bent van harte welkom!

 

U kunt genieten van een doorlopende film over verschillende

activiteiten van vroeger. 

Een gezellige dag met koffie en wat lekkers

Herinneringen ophalen en verhalen vertellen

aan de hand van fotoboeken en voorwerpen

Thema van de dag is Jutten

Er zijn juttersvondsten en voorwerpen uit het depot

van museum ’t Behouden Huys.

Maandag 11 maart  10.00-16.30 uur in de Stilen.

Entree en consumptie gratis.


Feb
10

Geuzen in het Waddengebied

Voorjaarslezing 2019

Het is 450 jaar (1569) geleden dat de Geuzen een inval deden op Terschelling en het huis van Aremberg en de kerk van Striep in de fik staken. Ook de pastoor van Midsland werd gevangen genomen en meegevoerd. Een mooie aanleiding voor Anne Doedens en Jan Houter om hun verhaal te doen. 
Zondag 10 februari 14.00 uur in de Westerkerk 

Kaarten aan de deur € 7,50 inclusief koffie of thee. Leden SML € 6,00. Pinnen is niet mogelijk.


Nov
24

Molière op Schyljelôn

Molière op Terschelling
De Aaster Joonpraters hebben het komische toneelstuk De ingebeelde zieke van de Franse schrijver Molière bewerkt. Dat heet nu Pineboek en gaat over de zieke heer Evert Popma, die op de Oosterender stins woont in de 14de eeuw. Hulpvaardige personen komen langs, zoals een buurvrouw, een monnik, een klokkenmaker, een non en een heks… Het stuk wordt gespeeld in het Aasters – het dialect van Oost-Terschelling. Maar ook de andere twee eilander dialecten, Westers en Meslânzers, zijn te horen.

Molière op Schyljelôn
De Aaster Joonpraters ha et kluchtige stik De ynbeelde sjeke fon de Frônse schruwer Molière oer’e heap hallet. Dot hyt noe Pineboek in geet oer de sjeke hear Evert Popma, di op de Astreiner stins wennet yn’e 14de eauw. Fescheine minsken komme lôns om te helpen: un borwiif, un monnik, un klokkemakker, un non in un heks. Mar net iderien is so as ’i ’m fordogt… Et stik wodt spilet yn et Aasters, mar ik et Westers in et Meslânzers binne te hearen.

 


Oct
23

Folkert en Tetard, twee Terschellinger abten van Klooster Lidlum

Een lezing van Siem van der Woude op 23 oktober in de kerk van Hoorn om 20.00 uur. Kaarten aan de deur € 7,50  leden € 6,00, inclusief koffie of thee.

In de Middeleeuwen stond bij Oosterbierum het klooster Lidlum. Het was aangesloten bij de Premonstratenzer orde. Kenmerk van deze orde was dat monniken als pastoor werkzaam waren in de naburige parochies. Lidlum kreeg langzamerhand de pastoorsbenoeming in een groot aantal dorpen in noordwest Friesland vast in handen en ook de parochie van Hoorn hoorde daarbij.
Over de geschiedenis van deze abdij zijn we goed ingelicht door de kroniek van Sibrandus Leo. Hij beschrijft de lotgevallen van de abdij aan de hand van de levens van de vier en dertig abten van het klooster. Twee van hen waren afkomstig van Terschelling. De naam van één van hen, abt Folkert, leeft voort in het abt Folkertspad. 
Siem van der Woude zal in zijn lezing aandacht besteden aan de geschiedenis van het kloosterwezen in Friesland en aan die van Klooster Lidlum in het bijzonder. Uiteraard zullen daarbij ook de twee Terschellinger abten aan de orde komen.

Jun
03

Famillement 2018

Programma Famillement 2018
Het Famillement strijkt zondag 3 juni neer in Leeuwarden. Het belooft hét grootste evenement op het gebied van familiegeschiedenis in Nederland te worden. Op het programma staan lezingen, workshops, rondleidingen en een informatiemarkt. Sprekers zijn onder anderen Harmen Snel, Els Kloek, Pieter Winsemius en Maarten Larmuseau. Nieuw dit jaar zijn de kinderactiviteiten. De organisatie is in handen van CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, Tresoar en Historisch Centrum Leeuwarden (HCL).
Het CBG organiseert het Famillement tweejaarlijks met een regionale partner-organisatie. Dit jaar vindt de vierde editie plaats in Leeuwarden, de culturele hoofdstad van Europa in 2018. Het gratis evenement heeft zowel leken als gevorderden op het terrein van (familie)geschiedenis veel te bieden.

Focus Friese geschiedenis en DNA-onderzoek
Op het programma staan lezingen, workshops, rondleidingen en een (internationale) informatiemarkt bij Stadsschouwburg De Harmonie. Daarnaast zijn er diverse activiteiten bij Tresoar en HCL. Dit jaar is er speciale aandacht voor Friese geschiedenis in lezingen over AlleFriezen.nl, de Sonttol-registers en de Sailing Letters. Een ander thema is DNA. In dat kader kan ter plekke een DNA test worden afgenomen. Genetisch-wetenschapper Maarten Larmuseau en DNA-genealoog Gerrit Woertman delen hun kennis over Y-DNA, mt-DNA, autosomaal DNA en X-DNA en de samenhang met genealogie. Cisca Wijmenga van het UMC Groningen vertelt over het onderzoeksproject Lifelines waarbij onderzocht wordt waarom de één ziek wordt en de ander niet.

Hoogtepunten programma
Een interview met één van de hoofdpersonen uit Verborgen verleden mag niet ontbreken. Dit jaar vertelt presentatrice Dieuwertje Blok over de verrassingen die de zoektocht naar haar familiegeschiedenis haar bracht. Archivaris Harmen Snel praat over het notarieel archief, professor Oscar Gelderblom over Het Kasboekje van Nederland en Oud-minister Pieter Winsemius over het harde maar meeslepende leven van een e-sneuper. Ook heeft de organisatie historica Els Kloek weten te strikken. Haar boek 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis werd verkozen tot beste geschiedenisboek aller tijden. Kloek geeft een kijkje in de keuken van het immense project.

Overige activiteiten
Na het succes van de eerste editie GenTalks krijgen amateurgenealogen dit jaar opnieuw het podium om hun kennis én ervaring op het gebied van familie-historisch onderzoek te delen. De Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie laat de Medienedag dit jaar samenvallen met het Famillement. In dat kader zijn er diverse activiteiten rondom het thema Joods Leeuwarden. Ook worden de Nederlandse Prijs voor de Genealogie en Dr. De Bruijnprijs uitgereikt. Verder is het mogelijk één-op-één vragen te stellen aan specialisten in expertmeetings of de stad te ontdekken tijdens een stadswandeling of praamvaart. Tot slot kan het publiek de Oldehove beklimmen en bij HCL en Tresoar terecht voor diverse tentoonstellingen, filmvertoningen, rondleidingen en kinderactiviteiten.
Het Famillement is een samenwerkingsproject waarin het CBG, Tresoar en HCL samenwerken met de Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF), de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) Afdeling Friesland en het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy.
Meer informatie is te vinden op www.famillement.nl

Geschiedenis
Tweejaarlijks organiseert het CBG samen met een regionale partner-organisatie het Famillement. Na Maastricht 2012, Leiden 2014 en Utrecht 2016 wordt met Leeuwarden 2018 van het Famillement een tweejaarlijkse traditie gemaakt. Dat het evenement aanslaat blijkt uit de bezoekerscijfers van de voorgaande edities: 1.500 bezoekers in 2012, 2.300 in 2014 en maar liefst 2.750 in 2016.

CBG|Centrum voor familiegeschiedenis
Het CBG is het landelijke expertise én informatiecentrum voor onderzoek naar familiegeschiedenis. Naast advies en onderzoek biedt het CBG ook ondersteuning bij genealogisch onderzoek door het beschikbaar stellen van bronnen op het gebied van genealogie, heraldiek en familienamen. Het CBG beheert ook collecties van het Rijk, zoals het Nationaal Register van Overledenen.

Tresoar
In Friesland is Tresoar de bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân. Het is dè plek waar talloze in Fryslân verschenen bronnen te vinden zijn. Daarnaast bruist het in Tresoar van activiteiten voor jong en oud: concerten, lezingen, tentoonstellingen, educatieve projecten, kindercolleges.

Historisch Centrum Leeuwarden
Het HCL is het informatie- en activiteitencentrum voor de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving. Deskundige medewerkers helpen de bezoekers bij hun speurtocht in de archieven, bouwtekeningen, bevolkingsregisters, foto’s, kranten en vele andere bronnen.


Apr
07

Symposium Genetische Genealogie op 7 april 2018

De Drentse Historische Vereniging organiseert op 7 april een symposium over genetische genealogie

Kun je met genetisch onderzoek uitzoeken of je afstamt van de Vikingen? Of wellicht van de Hunnen of een Spaanse soldaat? Hoever kun je terug en hoe gaat het DNA‑onderzoek in z’n werk waarmee je bepaalt of je wel of niet familie bent van mensen met dezelfde achternaam? 

Sprekers van gerenommeerde universiteiten uit binnen- en buitenland gaan in op de verschillende DNA-technieken en leggen uit hoe DNA-onderzoek gebruikt kan worden bij familieonderzoek. Bijvoorbeeld als het gaat om koekoekskinderen. Is dat percentage echt wel zo hoog als we altijd denken?
Diverse (Drentse) genealogen doen verslag van hun ervaringen met deze nieuwe loot aan de genealogie. Maar ook kijken we ver over de Europese grenzen: hoe verspreidde de mensheid zich in de loop van de eeuwen over de aarde?
De Drentse Historische Vereniging heeft een lange traditie als het gaat om het organiseren van symposia. Van strafrecht tot huizen van stand, van literatuur tot landschapsgeschiedenis. Altijd over een interessant aspect van de Drentse geschiedenis.

Symposium-informatie
datum zaterdag 7 april 2018
tijd 10:00 – 16:30 uur
locatie Podium Zuidhaege, Zuidhaege 2 te Assen
kosten € 25,00 per persoon voor DHV-leden / € 30,00 per persoon voor niet-DHV-leden

Het programma

 1. Opening door Anry Kleine Deters, wethouder gemeente Assen.
 2. Welkomswoord. Dagvoorzitter Maarten Larmuseau. Hij is postdoctoraal onderzoeker Laboratory of Biodiversity and Evolutionary Genomics aan de Katholieke Universiteit in Leuven.
 3. Arwin Ralf begint met een uitleg over de methodologie van het DNA‑onderzoek in het kader van genetische genealogie. Hij is promovendus forensisch geneticus aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.
 4. Eveline Altena spreekt over prehistorische migraties van de wereld-bevolking, over archeologisch onderzoek en haar ervaringen met onderzoeken op kerkhoven. Zij is PhD-student humane genetica aan de Universiteit van Leiden.
 5. Maarten Larmuseau gaat in zijn lezing in op de relatie tussen genealogie en DNA-onderzoek. Hij vertelt over zijn onderzoek naar ‘koekoekskinderen’, privacy in relatie tot DNA-onderzoek en afstamming van Vikingen of Spanjaarden.
 6. Na de lunch gaan we verder met een lezing van Gilles Otten. Otten vertelt over de resultaten van het DNA-onderzoek naar zijn familie. In het dagelijks leven is hij astronoom, verbonden aan de Universiteit van Leiden.
 7. Fred Sieders en Ferry Sieders geven een duo-presentatie over het DNA‑onderzoek dat drie takken Sieders met elkaar verbond. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Katholieke Universiteit in Leuven. Fred Sieders is senior-rechter bij de Rechtbank Noord-Nederland. Ferry Sieders is medewerker Publiek bij het Drents Archief.
 8. De laatste spreker is Paul van der Zwaag, die zal vertellen over zijn onderzoek naar het zogenaamde PLN-gen dat veroorzaker is van een hartspierziekte. Alle dragers van dit gen stammen af van één Friese voorouder uit 1200-1400. Van der Zwaag is klinisch geneticus aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Contactinformatie
Voor aanvullende informatie:
contactpersoon Bert J. Finke, tel. 058-255 29 97, mob. 06-22 55 91 18, email bfinke@ziggo.nl
website www.drentsehistorischevereniging.nl/symposium

 


Mar
09

Stilendag

Van 10.00 uur tot 16.30 uur films, foto’s, gezelligheid en koffie met wat lekkers en een fotoquiz.

Iedereen is welkom. 


Jan
28

Lezing

CHV Schylge myn Lântse

organiseert

 

LEZING

Landschapsbiografie van Terschelling:

geschiedenis als inspiratiebron

voor een duurzame toekomst

 

door Theo Spek

Hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen

 

zondag 28 januari om 14.00 uur

 

SBB Natuurschuur Lies

 

toegang inclusief koffie met wat lekkers

€ 5,00 voor leden, € 7,50 voor niet-leden


Dec
28

Midwintermartkt

Schylge myn lântse staat met een kraam op de Midwintermarkt in Midsland. Er zijn foto’s en filmpjes te be1328kijken, er is een fotoquiz en er zijn mooie verhalen.

De markt is op 28 december van 15.00 tot 20.00 uur in de Oosterburen. 


Apr
04

Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar op dinsdag 4 april gehouden in Hotel Oepkes te West-Terschelling, Hoorn. Aanvang 20.00 uur. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2016
 4. Jaarverslag 2016
 5. Financieel verslag 2016 en verslag kascommissie
 6. Begroting 2017
 7. Bestuursverkiezing.
  Aftredend en herkiesbaar zijn Marga Wortel, Cees Spanjer en Sietze Hamstra.
  Aftredend en niet verkiesbaar is Iemke Bergsma.
  Het bestuur stelt Nienke Bakker-Cruiming voor als nieuwe penningmeester Hilde Zeeders als algemeen lid.
  Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden ingediend tot uiterlijk twee etmalen voor aanvang van de vergadering.
 8. Benoeming lid kascommissie
 9. Hûske op e hoek
 10. Verslag redactie Schylge myn Lântse
 11. Werkgroep website
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Het bestuur.

Het programma na afloop van het officiële gedeelte van de vergadering is nog niet bekend.

 


Mar
07

STILENMIDDAG

Op dinsdag 7 maart 2017 is er de

STILENDAG

Voor de bewoners van de Stilen

en iedereen die belangstelling heeft

U bent van harte welkom!

U kunt genieten van de film

‘Oh Schylge’

Pauze met koffie en thee met wat lekkers

Herinneringen ophalen en verhalen vertellen

aan de hand van grote verzameling foto’s

en voorwerpen uit het depot van

museum ’t Behouden Huys

Dinsdag 7 maart 10.00-16.30 uur

Aanvang film 10.30 uur en 15.00 uur

in de Stilen.

Entree en consumptie gratis.


Jan
21

Symposium 1666 De Engelsche Furie op Vlieland en Terschelling

Op zaterdag 21 januari a.s. wordt een symposium over deze vergeten ramp georganiseerd door de Werkgroep Maritime Skiednis van de Fryske Akademy.
Het vindt plaats van 14.00 tot 18.00 in de Maritieme Academie te Harlingen. Hiervoor zijn gerenommeerde sprekers uitgenodigd met ook zo veel mogelijk achtergrond kennis. De musea van de beiden eilanden zijn bij de organisatie betrokken geweest.

Alle leden, en ook andere belangstellenden, zijn welkom om zich in te schrijven voor het symposium.

Voor meer informatie zie klik hier.

 

 


Nov
20

De Boschplaat, verleden, heden en toekomst

De Boschplaat is het grootste en bekendste natuurgebied op Terschelling. In de loop der tijd hebben zich daar grote veranderingen voltrokken onder invloed van natuurkrachten en menselijke ingrepen. Dit zal ook in de komende tijd niet anders zijn.  De Boschplaat verleden heden toekomst, dat is dan ook het onderwerp van de jaarlijkse najaarslezing van de cultuurhistorische vereniging Schylge myn Lantse.

Ernst Lofvers van Rijkswaterstaat en Freek Zwart van Staatsbosbeheer zullen de presentatie verzorgen.

Hierbij komt een breed scala aan onderwerpen aan de orde met historische en actuele beelden, ontwikkeling van dieren- en plantenleven, de aanleg van Stuifdijken en ontginningen. En natuurlijk zullen de  ontwikkelingen van de kustlijn en het Amelandergat aan de orde komen. Dit zal door beide sprekers ook in het kader van toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging geplaatst worden. De lezing vindt plaats op zondagmiddag 20 november, 14.00 uur in De Stoek in Hoorn.


Nov
14

Mêslanzer Kemedy

Op 10, 11, 12 en 14 november voert de Mêslanzer Kemedygroep het spektakelstuk Burenboade, un tillevysy eeuwen fol nijs, nareghyd, fleureghyd en klucht op in De Stoek in Hoorn. Op 10, 11 en 12 november begint de voorstelling ’s avonds om 20.00 uur. Op 14 november is er een middagvoorstelling om 14.30 uur.  Kaarten kosten voor leden € 7,50 en voor niet-leden € 10,00.

Kaartverkoop bij: Ben van Alles in Hoorn, Hart& Kamstra in Midsland en Tabaksspeciaalzaak Sijpie op West


Apr
11

Stilenmiddag

Op maandag 11 april 2016 tussen 11.00 en 17.00 uur is er een

STILENMIDDAG

Voor de bewoners van de Stilen en iedereen die belangstelling heeft
U bent van harte welkom!

U kunt genieten van een kleurenfilm met beelden uit de jaren 70
van optochten, een vrolijke op’e riid en bedrijvigheid op de haven.

Pauze met koffie en thee met wat lekkers
Herinneringen ophalen aan de hand van oude foto’s
en voorwerpen uit museum ’t Behouden Huys

De film begint om 11.30 uur en 15.00 uur
in de recreatiezaal van de Stilen.
Entree en consumptie gratis.


Dec
29

Schylge myn Lântse op de Midwintermarkt in Midsland

Dit jaar wordt na vele, vele jaren gebroken met de traditie van een tentoonstelling in de kerstvakantie.  Om als vereniging toch aanwezig te zijn in de kerstvakantie, staat Schylge myn Lântse met een kraam op de midwintermarkt (meer…)


Nov
22

Geschiedenis van de Wadden

Schylge myn Lântse-lezing in de Westerkerk, zondag 22 november, aanvang 14 uur.

Jan Houter en Anne Doedens hebben de geschiedenis van de Nederlandse Waddeneilanden beschreven in hun boek De geschiedenis van de Nederlandse Waddeneilanden, de Waddencanon. Dit boek is in april van dit jaar verschenen en volgt het stramien van de Canon van de Nederlandse Geschiedenis, in 50 vensters of onderwerpen. Van Texel, Vlieland en Terschelling tot Ameland, Schiermonnikoog en Rottumeroog. Tijdens de lezing zullen de elementen van Terschelling van de waddencanon benadrukt worden.

De Waddencanon vertelt over Terschelling van de Brandaris tot het Camper Sandt, van Wexalia tot Schylge, van de oude kerk in Hoorn en Mariëndal tot Stryp, van Noormannen tot geuzen (hulppastoor Jarichs), van Lutine tot West-Aleta etc. etc.

Het water verbond de eilanders. Hun blik was gericht op de Noord-, Zuyder- en Waddenzee, op de Oostzee en Indië, zonder zeevaart en visserij kon geen eiland bestaan. De eilander ‘talen’ zijn verwant (zo wordt aan het Aasters aandacht besteed). De folklore kent overeenkomsten. De aanleg van de bossen maakt op alle eilanden deel uit van één proces. Opvallend is de aanwezigheid van veel doopsgezinden op de eilanden. De rol van kerken en kloosters is bepalend voor de Waddengeschiedenis. Veranderingen van het landschap voltrekken zich hier sneller dan elders. Willem Barendsz en Willem de Vlamingh komen aan bod. De betekenis van onze nationale defensie is en was groot. Meer dan elders vindt en vond men er kunstenaars van allerlei soort. Wie kent Sil de Strandjutter niet?

Doedens en Houter hebben overlegd met tal van kenners van de eilanden zelf (ook met ’t Behouden Huys, Hille van Dieren en Frans Schot) om een evenwichtig beeld te scheppen.


Apr
22

Algemene ledenvergadering

Woensdag 22 april 2015  vindt om 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering plaats in het ons huis te West-Terschelling.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 16 april 2014
 4. Jaarverslag 2014
 5. Financieel verslag 2014 en verslag kascommissie
 6. Begroting 2015
 7. Contributie
 8. Bestuursverkiezing.
  Aftredend en herkiesbaar zijn Pieter de Haan en Cecile Hek-van Oordt.
  Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden ingediend tot uiterlijk twee etmalen voor aanvang van de vergadering.
 9. Benoeming lid kascommissie
 10. Verslag redactie Schylge myn Lântse
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Pauze

Na de pauze vertoont Flip Tocila oude en nieuwe filmpjes over Terschelling.


Mar
23

Toneelstuk Strônet

De Aaster Joonpraters zijn al sinds vorig jaar september druk doende met het instuderen van een spannend en bij vlagen hilarisch toneelstuk, vol verrassende wendingen. Uiteraard wordt deze komische thriller in het Aasters
opgevoerd maar geen nood: de voorstelling wordt zo duidelijk en helder weergegeven dat het voor iedereen te begrijpen zal zijn. De meest moeilijke woorden staan ook nog eens in een woordenlijst bij het programma.
De voorstellingen zijn op donderdagavond 19 maart, vrijdagavond 20 maart, zaterdagavond 21 maart en maandagmiddag 23 maart. Aanvang 20.00 uur en maandagmiddag aanvang 14.30 uur in de Stoek, Hoorn.
Voorverkoop van kaarten bij Ben van Alles in Hoorn, Fotostudio Hart en Kamstra in Midsland en Tabakspeciaalzaak Sijpie op West.


Dec
28

Eindejaarsinloop SML 2014

Op zaterdag 27 en zondag 28 december vanaf 13.00 uur is de jaarlijkse SML Eindejaarsinloop in Ons Huis en ’t Behouden Huys. Met foto’s, knipsels, stambomen, quiz, 3 exposities, bunkers en speurtocht. Iedereen is van harte welkom. Gratis entree.


May
25

Lezing Tresoar Westerkerk 25 mei 2014

Zondag 25 mei zal Tresoar een lezing over de Sonttolregisters verzorgen voor de leden van Schylge myn Lantse en belangstellenden.

De Sonttolregisters vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief over de tol door de sont, de zeestraat tussen Denemarken en Zweden. Ze zijn bewaard gebleven voor de periode van 1497 tot 1857, toen de tol werd geheven. (meer…)


Apr
16

Algemene Ledenvergadering 2014

Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van de cultuurhistorische vereniging Schylge myn Lântse.
Woensdag 16 april 2014 om 20.00 uur, Hotel Oepkes, West Terschelling

(meer…)


Dec
28

Eindejaarsinloop 2013

De Eindejaarsinloop 2013 van de Cultuurhistorische Vereniging Schylge myn Lântse, in samenwerking met museum ‘t Behouden Huys, welke gehouden is op zaterdag 28 en zondag 29 december 2013 in Ons Huis in de Torenstraat en in het Museum aan de Commandeurstraat op West-Terschelling heeft weer vele belangstellenden getrokken.

Te zien waren o.a. foto- en ansichtkaart verzamelingen, knipsel- en plakboeken, speciale expositie(s) en stamboominformatie.

Ook in het Museum werden diverse activiteiten georganiseerd. Er was zowel een liedjesarchief, van Jan van der Zee, als ook een fotoarchief aanwezig. Barbara Wagenaar-Doeksen haar fotoarchief bevat naast bekende oude foto`s diverse onbekende foto`s die zeer de moeite van het bekijken waard zijn. Diverse geïnteresseerde eilanders en gasten hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de foto`s te bekijken en waar mogelijk van de juiste gegevens te voorzien. Tevens heeft Richard van der Veen een Terschellinger sage voorgelezen.

Het bestuur van Schylge myn Lantse zal binnenkort zijn licht laten schijnen over de opzet van de eindejaar tentoonstelling van 2014. Het bestuur staat altijd open voor ideeën en suggesties die kunnen bijdragen aan het vernieuwen van de eindejaartentoonstelling.


Nov
10

Lezing: “Grazen in stuivende duinen”

Op zondagmiddag 10 november 2013 heeft mevrouw Ineke Noordhoff een presentatie verzorgd voor Schylge myn Lântse. Mevrouw Noordhoff heeft zich verdiept in het historisch duingebruik op Terschelling en de wisselwerking tussen landschap, bescherming en de wisselwerking met het menselijk gebruik ervan. (meer…)


Apr
29

Kemedystik “Buuren”

Vier avonden lang werd het kemedystik Buuren in het Meslânzer dialect opgevoerd.

Het verhaal gaat over twee gezinnen, begin vorige eeuw, en de rivaliteit over een bijzondere munt waar beide vaders recht op menen te hebben. Uiteindelijk komt alles goed onder het motto “Beter een goede buur dan een verre vriend”.

De mooie aankleding van de acteurs en de decors, de verstaanbaarheid en het enthousiasme van de Meslânzer praatgroep, die hieraan vooraf gaand al een half jaar repeteerden, hebben er voor gezorgd dat het Meslânzer dialect weer eens flink onder de aandacht is gebracht.