Schylge myn Lântse
Cultuurhistorische vereniging Terschelling

Website onder constructie

Wij werken momenteel aan een nieuwe website.
Voor actualiteiten zie onze Facebook pagina.

Facebook Cultuurhistorische vereniging Terschelling

Schylge myn Lântse is per mail bereikbaar via: schylgemynlantse@gmail.com.
Redactieadres: redactie@schylgemynlantse.nl.


Lid worden>

Om u aan te melden als abonnee van Schylge myn Lântse, mail naar: ledensml@xs4all.nl.
U ontvangt vier keer per jaar ons tijdschrift thuis bezorgd.


Abonnementsprijs per jaar:

Het lidmaatschap bedraagt voor eilanders € 20,50
Postabonnees binnen Nederland € 23
Postabonnees binnen- en buiten Europa € 28
Uitsluitend automatische incasso!