Historische thema’s

jutter terschelling

Op deze pagina kunt u artikelen uit voorgaande SML themanummers terug kijken.

terug

Thema nr. – bloemlezing uit 25 jaar ‘Schylge myn Lântse’

Dit themanummer (uitgave: mei 2005) is een bloemlezing uit 25 jaar Schylge myn Lântse.
Wij hebben ieder als redactielid een aantal jaren voor onze rekening genomen en u had ons eens moeten zien zitten toen we het ons toegemeten aantal bladzijden met elkaar bespraken: het was een ware strijd en we konden soms maar node afstand doen van bepaalde stukjes, die we dan weer zo vreselijk leuk vonden. Vandaar ook dat het aantal illustraties niet zo groot is, omdat we dat vaak zonde vonden van de ruimte. We kwamen tot de onbescheiden conclusie dat Schylge myn Lântse beschikt over een rijke inhoud, waar we heel trots op zijn. Een reden ook, waarom we het allemaal zo lang mogelijk proberen op dezelfde wijze vol te houden.

Zoals Teunis Schol, onze gelegenheidsdichter, in zijn op ons verzoek geschreven gedicht zegt:
Ol wa di (S.m.l., red.) net ynsjocht di docht di tekot!

Hieronder enkele items uit dit themanummer.


Gedicht Teunis Schol

Ter ere van 25 jaar Schylge myn Lântse. (mei 2005).

De derde steiger in 1905

Op de foto zien we links drie stoomboten. Het zijn de schelpenzuigers van Rederij van der Wal uit Harlingen: de Tijd, de Friesland met daarachter nauwelijks te zien de Paul Kruger van Van der Wal of de Hoop van fa. Ritsjes van Makkum. Rechts van de schepen liggen  lees verder

Pieter Sipkes heide

Het verhaal dat Pieter Sipkes Cupido uit Kinnum in de jaren veertig van de negentiende eeuw een vat cranberry’s op het Terschellinger strand heeft gevonden en binnensduins heeft leeggestort, dat verhaal is algemeen bekend.  Nochtans twijfelen sommigen lees verder

Nog iets over de Wilhelmsburg en een eerlijke vinder

In het Gemeentearchief te Terschelling bevindt zich een brief d.d. 14 maart 1864 geschreven door burgemeester Mentz: ‘Eigenlijk zijn van de schipbreuk van de Wilhelmsburg geen nadere bijzonderheden bekend. Hetzij het volgende waardig kan worden beschouwd.  lees verder

De complimenten van de familie

West-Terschelling heeft al geruime tijd zijn begrafenisvereniging De Laatste Eer en sinds kort daarnaast ook nog een particulier uitvaartbedrijf. Op het oostelijk deel van Terschelling wordt de hulp die de familie geboden wordt, nog altijd gezien als een plicht van de buren. lees verder

Zoenende Hollanders… een ingezonden stuk

Dat anno 1910 de opvattingen van de doorsnee Terschellinger met betrekking tot seks en liefde nog niet zo geliberaliseerd waren als tegenwoordig het geval lijkt, bewijst het ingezonden stuk in de Nieuwe Harlinger Courant van juli 1910. lees verder

’t Waardrijden

Cor Swart sr. geeft antwoord op de vraag van Jan van Dieren of men ook beoosten de polderdijk naar de Waard reed.  Dat was inderdaad zo. Mijn vader (geboren 1872), die als 14-jarige al met twee paarden voor de wagen reed, vertelde dat ze daar wel langs gingen. De schepen konden lees verder