Historische thema’s

jutter terschelling

Op deze pagina kunt u artikelen uit voorgaande SML themanummers terug kijken.

terug

Gedicht Teunis Schol

Ter ere van 25 jaar Schylge myn Lântse. (mei 2005).

De derde steiger in 1905

Op de foto zien we links drie stoomboten. Het zijn de schelpenzuigers van Rederij van der Wal uit Harlingen: de Tijd, de Friesland met daarachter nauwelijks te zien de Paul Kruger van Van der Wal of de Hoop van fa. Ritsjes van Makkum. Rechts van de schepen liggen  lees verder

Pieter Sipkes heide

Het verhaal dat Pieter Sipkes Cupido uit Kinnum in de jaren veertig van de negentiende eeuw een vat cranberry’s op het Terschellinger strand heeft gevonden en binnensduins heeft leeggestort, dat verhaal is algemeen bekend.  Nochtans twijfelen sommigen lees verder

Nog iets over de Wilhelmsburg en een eerlijke vinder

In het Gemeentearchief te Terschelling bevindt zich een brief d.d. 14 maart 1864 geschreven door burgemeester Mentz: ‘Eigenlijk zijn van de schipbreuk van de Wilhelmsburg geen nadere bijzonderheden bekend. Hetzij het volgende waardig kan worden beschouwd.  lees verder

De complimenten van de familie

West-Terschelling heeft al geruime tijd zijn begrafenisvereniging De Laatste Eer en sinds kort daarnaast ook nog een particulier uitvaartbedrijf. Op het oostelijk deel van Terschelling wordt de hulp die de familie geboden wordt, nog altijd gezien als een plicht van de buren. lees verder

’t Waardrijden

Cor Swart sr. geeft antwoord op de vraag van Jan van Dieren of men ook beoosten de polderdijk naar de Waard reed.  Dat was inderdaad zo. Mijn vader (geboren 1872), die als 14-jarige al met twee paarden voor de wagen reed, vertelde dat ze daar wel langs gingen. De schepen konden lees verder

Zoenende Hollanders… een ingezonden stuk

P. van Leunen – S.m.l. 1992, pag. 131
Dat anno 1910 de opvattingen van de doorsnee Terschellinger met betrekking tot seks en liefde nog niet zo geliberaliseerd waren als tegenwoordig het geval lijkt, bewijst het ingezonden stuk in de Nieuwe Harlinger Courant van juli 1910. Wij citeren:

Hoe men op Terschelling passagiers ontvangt:

Zondag 26 juni kwam de postboot van Harlingen te Terschelling aan. Er bevonden zich enige passagiers aan boord, onder wie zich een heer bevond die afgehaald werd door een dame, waarschijnlijk zijn verloofde. Zoals Hollanders gewoon zijn gaf deze heer zijn verloofde (of dame) een kus, iets wat recht hartelijk is. Dit wekte bij het publiek van Terschelling zo’n hilariteit dat het niet tot bedaren was te krijgen. De heer en dame gingen huns weegs, gevolgd door een menigte van minstens honderd man, waaronder zelfs gehuwde en bejaarde mensen. Hier stonden twee dienaren der wet om de kalmte en de rust te bewaren. Maar de heren hadden de grootste pret en lieten heer en dame, achtervolgd door de menigte en zonder zich ermee te bemoeien, hun weg vervolgen.

Nu rijst bij mij de vraag waarvoor deze personen hier dienen. In plaats dat de heilige Hermandad nu eens zijn handen uitstak en het publiek terughield opdat de mensen met rust hun weg konden vervolgen, maar nee hoor, tot zelfs aan het huis van de dame, waar men als het ware een serenade bracht, werd het tweetal gevolgd. Zo stonden deze twee heren, dienaren der wet, bij name genoemd H. de Haan, rijksveldwachter en Lassche, gemeenteveldwachter, genoeglijk te grinniken. Zo ontvangt men nu Hollanders op Terschelling. Zou het niet hoogst wenselijk zijn, dat het grootste gedeelte der bevolking van Terschelling eens tot het inzicht komt dat ook hier de Hollandse vlag wappert. Ooggetuigen van dit geval: J.L.P. Gerrits, J. Hemelrijk, A. Kromwijk en B. Rietveld.

Met dank voor het verlenen van plaatsruimte.

Terschelling, 26-7-1910 T.C. Fluiter