Historische thema’s

jutter terschelling

Op deze pagina kunt u artikelen uit voorgaande SML themanummers terug kijken.

terug

Thema nr. – Goudschip De ‘Lutine’

Terschelling en Vlieland hebben het jaar 1999 uitgeroepen tot ‘het jaar van de Lutine’.
De musea op beide eilanden besteden destijds aandacht aan de ramp en de bergingspogingen.
‘Schylge myn Lântse’ heeft in dit kader een themanummer over de Lutine uitgegeven. Met hierin allerlei verhalen over de wederwaardigheden van Terschellingers en anderen met het wrak van de ‘Lutine’ door de jaren heen. Het wrak, waarop volgens kenners het meest gedoken isen waarover ook het meest gepubliceerd is. Dit themanummer van S.m.l. voegt zich in de grote rij van publicaties die in dit herdenkingsjaar ongetwijfeld nog door vele gevolgd zullen worden.

Om u een beetje wegwijs te maken in de doolhof van alle historische feiten over dit goudschip volgt als eerste artikel een historisch overzicht, waardoor u de diverse verhalen beter zult kunnen plaatsen.


Bergingen. Gezonken schatten. Baggeren. De inhoud van de grijpers wordt op het dek uitgestort en zorgvuldig gezeefd en uitgezocht. Zit er goud bij van de Lutine? Nederland, 1924.

De ‘Lutine’ – een kort overzicht van 200 jaar jacht naar schatten.

Inmiddels meer dan 200 jaar geleden ging het beroemde Engelse oorlogsschip ‘Lutine’ ten onder in de Terschellinger gronden. De ‘Lutine’ werd in 1779 te Toulon te water gelaten als het Franse fregat ‘La Lutine’ (= kwelduivel). Het schip was toen uitgerust met 26 kanonnen. lees verder

French Frigate Lutine, launched in 1779, captured by the Royal Navy, recommissioned as HMS Lutine, and lost in 1799.

De eerste pogingen tot berging van het Lutine-goud

October 1799 is onze datum van uitgang. Toen verliet de Lutine de haven van Yarmouth in Engeland, met een rijke lading aan goud en zilver in staven en munten. Het was een gevaarvolle reis, want het was oorlog. De tweede coalitieoorlog tegen Frankrijk was in vollen gang: lees verder

Jan van Geuns, fabrikant van veerkrachtige gom.

In 1835 vertrokken in opdracht van de Nederlandse Marine, de LTZ 2e klasse Olke A. Uhlenbeck en de heer A. Lipkens, adviseur voor zaken van werktuigbouwkunde bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, naar Engeland. Ze moesten zich op de hoogte stellen van de daar lees verder

Lutine-post uit zee opgevist

In het nummer van 28 februari 1979 kon in dit dagblad melding worden gemaakt van een opzienbarende vondst van de Britse postzegelverzamelaar mr. L. N. Williams te Londen, namelijk het ontdekken van correspondentie uit het wrak van het op 9 oktober 1799 benoorden lees verder

Willem Hendrik Ter Meulen en zijn ‘zandduiker’

Willem Hendrik Ter Meulen werd in 1830 geboren als zoon van een fabrikant in loodwit en azijn. In 1859 maakte hij op Terschelling kennis met ir.  Taurel, die toen net een zeer succesvolle berging van een deel der ‘Lutine-schatten’ achter de rug had. Hij had een toestel uitgevonden dat lees verder

Memoires van Tj. Stobbe over de Lutine (1799)

1859 Mijn vader, smid te Terschelling, werkte voor de toenmalige bergingsmaatschappij ‘Taurel’. Deze gebruikte voor de berging een Scheveningse bom en een duikerklok. Als duiker fungeerde Gerrit Wijker van Egmond aan Zee. lees verder

Memories van den duiker Jan van Drimmelen.

Na de memories te hebben gelezen van den heer Tj. Stobbe, bankwerker te Rotterdam, ben ik bereid om ook mijn bevindingen mede te deelen. Ten eerste moet ik zeggen dat de memories van den heer Tj. Stobbe juist zijn. Het was in het najaar 1886 dat ik werd ontboden om als duiker op de ‘Lutine’ naar Terschelling te gaan. lees verder

Volkert Doeksen en de Lutine

Van mevrouw Nienke Doeksen kregen we inzage in het logboek dat haar man Volkert bijhield tijdens werkzaamheden op en bij de Lutine in de jaren 1934 en 1935 met de schelpenzuiger de Volharding van rederij Doeksen, in samenwerking met de Texel van rederij Dros. lees verder

De Lutineprijs

Een van de vele zaken die naar de Lutine genoemd zijn is de Lutineprijs, de prijs die de Gemeente Terschelling in 1970 heeft ingesteld voor publicaties over of verband houdend met Terschelling. lees verder