Augustus 2022 Zeevaarders van de Gouden Eeuw
Het boek dat Anne Doedens voor een groot deel samen met de helaas te vroeg overleden Jan Houter heeft samengesteld, zal eind oktober 2022 worden uitgebracht. Daarbij heeft Anne aangegeven graag naar Terschelling te willen komen om, ook ter ere van Jan, daarover te komen vertellen. Dat heeft geleid tot een afspraak met Anne, zet het alvast in je agenda.

Jan en Anne in 2018 op De Geus

Anne heeft ons als vooraankondiging van zijn lezing het volgende stukje doorgestuurd.

Zeevaarders van de Wadden. Jan Houter en Terschelling

Op 1 februari 2022 overleed mijn kompaan en maatje Jan Houter, Jan van Vlieland. Een groot verlies. Promotor van de Wadden, zijn eiland en de geschiedenis van de eilanden. Ik vroeg Jan een maand eerder, omdat hij wist dat het einde naderde, wat hij nog graag wilde doen. Zijn wens was nog samen met mij het laatste boek uitgeven. Het werk daaraan was toen al aardig onderweg en de uitgever zou een paar maanden later het manuscript ontvangen om het uit te brengen. Het mocht niet zo zijn: Jan maakte het niet meer mee.

Jan Houter had veel met Terschelling, waar hij ondermeer in Frans Schot een trouwe vriend had. Terschelling komt dan ook veel voor in dat laatste boek dat zal verschijnen in oktober 2022: “Zeevaarders van de Gouden Eeuw”(vooral van de Wadden). Het is, gelet op Jans liefde voor zijn Vlieland en de nauwe relatie die hij met Terschelling onderhield, dan ook niet vreemd dat men er Terschelling en Vlieland veelvuldig in tegenkomt, ieder veel meer dan 100 keer, evenals vele tientallen zeevaarders van deze eilanden in de Gouden Eeuw. In het boek vindt men getuigenissen en verslagen (vaak uit notariële archieven) waarin schippers en hun bemanningen van de Waddeneilanden aan het woord komen. Ze voeren naar de Oostzee, de Middellandse Zee, ter walvisvaart, naar het Hoge Noorden, naar IJsland en Rusland, met VOC-schepen naar de Oost; ze waren loods, kok of kapitein. Werden soms slaaf gemaakt, lieten familie achter. Hoe zag hun leven eruit?

Walvisvangst in de Poolzee, Abraham Storck, 1654 – 1708 Rijksmuseum Amsterdam

Het boek wordt op 29 oktober 2022 aan mw. Erna Houter, de Vlielander CHV, het Tromp’s Huys en burgemeester Michiel Schrier aangeboden. Tien dagen later, 8 november,  volgt een lezing op uitnodiging van Schylge myn Lântse Terschelling.  Ik ga in op het leven van Jan Houter, het boek en zeevaarders van Terschelling in de Gouden Eeuw, een eiland waar ook ik  graag kom en waar Jan Houter en ondergetekende gebruik mochten maken van de expertise en hulp van Frans Schot, Gea van Essen, Flip Tocila, Richard van der Veen, Nico Brinck en vele anderen.

Augustus 2022 Kampen en Terschelling al eeuwen een verbintenis 

Dinsdag 16 augustus is het bestuur van Schylge myn Lântse uitgenodigd op de “Kamper Kogge” die in de haven van Terschelling lag. Een momentje waarbij het derde paneel over de verbintenis tussen Kampen en Terschelling van de hand van Cor Adema uit Kampen werd gepresenteerd.

Twee panelen van Cor Adema en Frans Schot, kunstenaar op Terschelling, zijn eerder dit jaar op Terschelling geplaatst. Schylge myn Lântse heeft daaraan financieel bijgedragen.  Bij de natuurschuur in Lies wordt op twee panelen “Boschplaat- Coggediep” de geschiedenis van de vaarroute van middeleeuwse koggen, tussen Terschelling en Ameland richting Noord Oost Europa, in beeld gebracht.
Het andere paneel “Betonning Kampen-Terschelling en bouw Brandaris” is aangebracht op de muur van het havengebouw van de passantenhaven op West. Dit paneel vertelt over de geschiedenis van het leggen van de tonnen in de vaarroute van Kampen naar Terschelling. De locaties zijn ook opgenomen in de nieuwe “Nautische fietsroute Terschelling”.

Het is erg interessant en de moeite waard om deze panelen eens goed te bekijken. 

Mei 2022 Verandering in het bestuur

Onze voorzitter Gea van Essen is benoemd tot wethouder van de gemeente Terschelling. Omdat cultureel erfgoed in haar bestuursportefeuille zit, is dit niet te combineren met het voorzitterschap van onze vereniging. Daarom is zij teruggetreden als voorzitter, maar blijft vooralsnog wel bestuurslid. Remko Pals is bereid gevonden om tot aan de ALV als waarnemend-voorzitter te fungeren. Tijdens de ALV zal de vereniging een nieuwe voorzitter kiezen.