Initiatieven en informatie over de drie dialecten op Terschelling.

 

De Mimmetaal

Initiatief ten behoeve van het levendig houden van de Terschellinger dialecten Schylingers, Meslânzers en Aasters, door gedichten, video’s, verhalen en andere leuke relevante zaken met elkaar te delen.

Meslânzer woardeboek

Dialecten dreigen te verdwijnen. Jaren geleden heeft men de eilanders al aangezet om de dialecten te gebruiken. Maar mensen durven dat niet goed omdat ze niet weten hoe dat moet. Hoe schrijf je de woorden op en wat is de betekenis?