Tijdschrift SML

Als lid van onze vereniging ontvangt u vier keer per jaar het tijdschrift. Losse nummers zijn ook verkrijgbaar bij diverse winkels, boekhandels en musea op Terschelling.

ANBI status

Schylge myn Lantse heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat de vereniging bij de belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Onze vereniging

SML heeft als doelstelling het opsporen, verwerven, tentoonstellen en het voor Terschelling behouden van voorwerpen en geschriften en andere getuigenissen van cultuurhistorisch belang.