Mededeling

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitaliseerd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met schylgemynlantse@gmail.com

 

Terschelling films fon froeger

Martijn Schot heeft een Youtube kanaal, waarop hij al meer dan 150 films en video’s van Terschelling op verzameld heeft. Ook de films van de vereniging zelf,  die hij gedigitaliseerd heeft zijn hierop te vinden. 

YouTube Terschelling fon froeger

 

Terschelling in vroeger tijden

Al een aantal jaren bestaat op facebook de pagina Terschelling in vroeger tijden. Op deze pagina kunnen leden van deze pagina hun oude foto’s en verhalen delen met alle andere leden. 

Terschelling in vroeger tijden

 

De Mimmetaal

Een facebookgroep met het doel het levendig houden van de Terschellinger dialecten Schyllingers, Meslânzers en Aasters door gedichten, video’s verhalen en andere leuke relevante zaken met elkaar te delen. 

Facebook Mimmetaal

 

 

 

Privacybeleid
1. Persoonsgegevens worden bewaard ten behoeve van de ledenadministratie.
2. Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens.
3. Persoonsgegevens die worden bewaard zijn:
Naam adres en woonplaats
geslacht
Bankrekening
Handtekening op papier bij een machtiging
4. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens bewaard.
5. Personen kunnen contact opnemen met de ledenadministratie om hun persoonsgegevens in te zien. Mailadres: ledensml@xs4all.nl

ANBI status

De Cultuurhistorische Vereniging Schylge myn Lantse heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat de vereniging bij de belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Info over wat dat inhoudt vind je op www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/ en bij www.belastingdienst.nl

Een ANBI-status maakt het doen van schenkingen aantrekkelijker en voordeliger voor zowel de gever als de ontvanger. Door de Geefwet mag een particulier bijvoorbeeld 25% extra aftrekken van de belasting. De rijksoverheid betaalt dus mee aan elke schenking. Hoe het werkt en wat allemaal mogelijk is, kunt u lezen op www.daargeefjeom.nl

Onderstaand vindt u de ANBI-gegevens van CHV Schylge myn Lantse op een rij:

CULTUURHISTORISCHE VERENIGING “SCHYLGE MYN LANTSE”

Doelstelling CHV Schylge myn Lantse:

  1. Belangstelling wekken voor- en de studie te bevorderen omtrent Terschelling en zijn historische- en huidige bevolking, dialekten en kultuurvormen in al haar uitingen;
  2. Verspreiding van de aldus verkregen kennis;
  3. Het opsporen-, verwerven-, tentoonstellen- en voor Terschelling behouden van voorwerpen en geschriften van historisch belang en andere getuigenissen.

Vestigingsadres (secretariaat):
Thasoslaan 4
8881 ES West-Terschelling
tel.0562 442787
info@schylgemynlantse.nl
IBAN: NL38RABO0342406655
BIC:RABONL2U
Inschrijvingsnummer KvK: 40002490
RSIN nummer: 8073.35.253

Actueel beleidsplan doelstelling:

  1. Het organiseren van bijeenkomsten, eventueel excursies;
  2. Het behulpzaam zijn bij het verkrijgen van faciliteiten op enig onderzoeksterrein en steunverlening aan onderzoekers;
  3. Het uitgeven van een tijdschrift en andere publicaties, het bevorderen van de instandhouding- en zo mogelijk verbreding van cultuur-historische monumenten en/of collekties op Terschelling;
  4. Het samenwerken met andere organisaties en instellingen op enig gebied van cultuur en historie;
  5. Alle andere wettige middelen.                 

Bestuurssamenstelling

Remko Pals, voorzitter

Reina Haringa, secretaris

Marja Duerden-Ruijg, penningmeester

Saskia Vis-Smit

Nienke Schol

Gea van Essen

 

                                                                                                                                                                         

Cultuurhistorische Vereniging Schylge myn Lantse heeft geen medewerkers in dienst.

Statuten CHV Schylge myn Lantse  

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening  2020

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022

Jaarverslag 2022