Mededeling

 

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitalisserd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met schylgemynlantse@gmail.com

 

Stichting Húske op ‘e hoek

Donderdag 15 december hebben we een prachtige afsluiting gehad van de werkzaamheden rond de verplaatsing van het drenkelingenhuisje op de Bosplaat. Op die middag liet de techniek ons een beetje in de steek bij de presentatie van een filmpje over de verplaatsing, maar leve de dezelfde techniek,  u kunt dit alsnog bekijken op  https://youtu.be/hrN_ru4W1ZQ

Cultuurhistorische vereniging ‘Schylge myn lântse’   

Jaarrekening 2015
Balans per 31-12-2015
31-12-2015 31-12-2014
Activa
Te vorderen 160 160
Liquide middelen 56.545 50.776
56.705 50.936
31-12-2015 31-12-2014
Passiva
Algemene reserve 56.705 50.936
56.705 50.936
Staat van baten en lasten 31-12-2015
31-12-2015 31-12-2014
Ontvangsten 25.428 24.673
Kosten 19.886 23.657
5.542 1.016
Bijzondere baten 0 1.450
Rentebaten 228 382
Resultaat 5.770 2.848