Mededeling

 

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitalisserd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met schylgemynlantse@gmail.com

 

Stichting Húske op ‘e hoek

Donderdag 15 december hebben we een prachtige afsluiting gehad van de werkzaamheden rond de verplaatsing van het drenkelingenhuisje op de Bosplaat. Op die middag liet de techniek ons een beetje in de steek bij de presentatie van een filmpje over de verplaatsing, maar leve de dezelfde techniek,  u kunt dit alsnog bekijken op  https://youtu.be/hrN_ru4W1ZQ

Cultuurhistorische vereniging ‘Schylge myn lântse’

Jaarrekening 2016
Balans per 31-12-2016
31-12-2016 31-12-2015
Activa
Te vorderen 160 160
Liquide middelen 62.145 56.545
62.305 56.705
31-12-2016 31-12-2015
Passiva
Algemene reserve 62.305 56.705
62.305 56.705
Staat van baten en lasten 31-12-2016
31-12-2016 31-12-2015
Ontvangsten 27.963 25.428
Kosten 21.106 19.886
6.857 5.542
Bijdragen aan derden 1.350 0
Rentebaten 92 228
Resultaat 5.599 5.770