Mededeling

 

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitalisserd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met schylgemynlantse@gmail.com

 

Stichting Húske op ‘e hoek

Donderdag 15 december hebben we een prachtige afsluiting gehad van de werkzaamheden rond de verplaatsing van het drenkelingenhuisje op de Bosplaat. Op die middag liet de techniek ons een beetje in de steek bij de presentatie van een filmpje over de verplaatsing, maar leve de dezelfde techniek,  u kunt dit alsnog bekijken op  https://youtu.be/hrN_ru4W1ZQ

Agenda: 14 Nov Najaarslezing De ‘Traanjagers’ na-oorlogse walvisvaart

De TraanjagersAan de hand van haar boek De traanjagers, herinneringen van naoorlogse walvisvaarders geeft Anne-Goaitske Breteler lezingen door heel Nederland over de geschiedenis van de walvisvaart. Door het tonen van de originele filmbeelden over de walvisvaart en foto's van oud-walvisvaarders, maakt ze het publiek bekend met deze historische industrie en het grote belang ervan destijds. In november doet ze ook Terschelling aan. Een eiland dat nog erg gebonden is aan haar walvisvaartgeschiedenis. Niet alleen zijn er veel zeventiende en achttiende -eeuwse walvisvaarders afkomstig van Terschelling, ook vele naoorlogse walvisvaarders vinden hun oorsprong op de eilanden. Tijdens de lezingen zal Anne-Goaitske terugblikken op de twee periodes waarin de walvisvaart zijn hoogtijdagen vierde. Om ook de eilander jeugd met een stukje historie kennis te laten maken bezoekt ze ook de eilander scholen. De lezing is donderdag 14 november in het Centrum voor Natuur en Landschap (CNL) op West. Aanvang 20.00 uur CNL (natuurmuseum)  West Kaarten aan de deur € 7,50 voor leden € 6,00   (geen pin) Foto Cora Hendriksbekijk agenda

Cultuurhistorische vereniging ‘Schylge myn lântse’

Jaarrekening 2016
Balans per 31-12-2016
31-12-2016 31-12-2015
Activa
Te vorderen 160 160
Liquide middelen 62.145 56.545
62.305 56.705
31-12-2016 31-12-2015
Passiva
Algemene reserve 62.305 56.705
62.305 56.705
Staat van baten en lasten 31-12-2016
31-12-2016 31-12-2015
Ontvangsten 27.963 25.428
Kosten 21.106 19.886
6.857 5.542
Bijdragen aan derden 1.350 0
Rentebaten 92 228
Resultaat 5.599 5.770