Mededeling

 

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitalisserd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met schylgemynlantse@gmail.com

 

Stichting Húske op ‘e hoek

Donderdag 15 december hebben we een prachtige afsluiting gehad van de werkzaamheden rond de verplaatsing van het drenkelingenhuisje op de Bosplaat. Op die middag liet de techniek ons een beetje in de steek bij de presentatie van een filmpje over de verplaatsing, maar leve de dezelfde techniek,  u kunt dit alsnog bekijken op  https://youtu.be/hrN_ru4W1ZQ

 Cultuurhistorische vereniging ‘Schylge myn lântse’
Jaarrekening 2017
Balans per 31-12-2017
31-12-2017 31-12-2016
Activa
Te vorderen

1.815

160

Liquide middelen

70.491

62.145

     72.306

62.305

   
                                                   31-12-2017 31-12-2016
Passiva
Algemene reserve

65.438

62.305

Te betalen bedragen

_6.868

_____0

72.306

62.305

   
Staat van baten en lasten 31-12-2017
                                                   31-12-2017 31-12-2016

Ontvangsten

23.182

27.963

Kosten

18.850

21.106

4.332

6.857

   
Bijdragen aan derden

850

1.350

Rentelasten

349

-92

Resultaat

3.133

5.599