Mededeling

 

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitalisserd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met schylgemynlantse@gmail.com

 

Stichting Húske op ‘e hoek

Donderdag 15 december hebben we een prachtige afsluiting gehad van de werkzaamheden rond de verplaatsing van het drenkelingenhuisje op de Bosplaat. Op die middag liet de techniek ons een beetje in de steek bij de presentatie van een filmpje over de verplaatsing, maar leve de dezelfde techniek,  u kunt dit alsnog bekijken op  https://youtu.be/hrN_ru4W1ZQ

Cultuurhistorische vereniging ‘Schylge myn lântse’
Jaarrekening 2018      
         
Balans per 31-12-2018      
         
  31-12-2018   31-12-2017  
Activa    
Te vorderen 1.715   1.815  
Liquide middelen 65.880   70.491  
  67.595   72.306  
         
  31-12-2018   31-12-2017  
Passiva    
Algemene reserve 66.628   65.438  
Te betalen bedragen 967   6.868  
  67.595   72.306  
         
         
Staat van baten en lasten 31-12-2018  
         
  31-12-2018   31-12-2017  
     
Ontvangsten 27.233   23.182  
Kosten 22.088   18.850  
  5.145   4.332  
         
Bijdragen aan derden 3.800   850  
Rentelasten 155   349  
Resultaat 1.190   3.133