JAARVERSLAG CHV SCHYLGE MYN LÂNTSE 2020 (6 oktober 2021 vastgesteld)
Het jaar 2020 is voor iedereen een heel bijzonder jaar geweest. Een jaar waarin veel activiteiten niet zijn doorgegaan. Zo ook de jaarvergadering van onze vereniging. Toch heeft het bestuur niet stilgezeten. Van hetgeen er wel is uitgevoerd een verslag. Leden Het ledenaantal is al een aantal jaren teruglopend. Op 1 januari 2020 waren er 1203 leden, dit aantal is in de loop van het jaar verminderd tot 1171 leden op 1 januari 2021 waarvan ca. 700 inwoners van Terschelling. Mutaties: 43 opzeggingen, overlijden en/of verhuisd en adres onbekend en/of niet betaald. Er waren 11 nieuwe aanmeldingen. 

Bestuurszaken.

In 2020 is er geen ledenvergadering gehouden. Vanwege de richtlijnen van het RIVM waren er dusdanige beperkingen voor het bijeenkomen in een groot gezelschap dat is besloten om de ledenvergadering niet te laten plaatsvinden. Er is een ‘Algemene ledenvergadering-op-afstand’ met hierbij het jaarverslag, opgenomen in het boekje jaargang 41 nummer 2.
Bestuur: Er is was in 2020 een grote bestuurswissel. Marga Wortel, Sietze Hamstra, Nienke Bakker-Cruiming en Hilda Zeeders waren aftredend. Marga en Sietze waren niet herkiesbaar. Marga was 12 jaar bestuurslid en is een belangrijke drager van vele projecten en activiteiten geweest. Sietze was 6 jaar bestuurslid en is nu vooral betrokken bij de Bunkerstichting. We danken hen voor hun inzet en zullen later op gepaste wijze afscheid nemen van beiden. Nienke is herkiesbaar en Hilda heeft
aangegeven nog voor één jaar herkiesbaar te zijn. We hebben de leden voorgesteld om als bestuur vanaf dit jaar met vijf bestuursleden door te gaan, dus waren er in 2020 geen voordrachten voor bestuursleden. Op de ledenvergadering-op-afstand zijn geen reacties op het jaarverslag gekomen, waarmee het verslag en het voorstel goedgekeurd zijn. Wel hebben we meerdere aanmeldingen gekregen op de oproep voor leden van de kascommissie. Hieruit is een schema opgesteld.

Het bestuur in 2020:
Gea van Essen                                 voorzitter                          2016 – aftredend 2022
Nienke Bakker-Cruiming               penningmeester              2017 – aftredend 2023
Reina Haringa-Buren                     secretaris                          2018 – aftredend 2021
Hilda Zeeders                                  algemeen lid                     2017 – aftredend 2021
Remko Pals                                      algemeen lid                     2019 – aftredend 2022

Namens Schylge myn Lântse hebben leden zitting in andere besturen:

Stichting Schellinger Erfdeel                      Cees Spanjer/Ellen Starrenburg

Stichting Húske op’e hoek                          Sil Roos

Stichting Bunkerbehoud Terschelling      Sietze Hamstra

De bestuursvergaderingen zijn regelmatig bij één van de bestuursleden thuis. Dit jaar zijn we, vanwege de richtlijnen, enkele malen uitgeweken naar het bezoekerscentrum van het bunkermuseum. Daar konden we goed aan de anderhalve meter afstand voldoen. Daarnaast hebben we online vergaderd op momenten dat we niet bij elkaar mochten komen. 

Jaarlijks beleggen we een combinatievergadering in een informele bijeenkomst met de redactie van het tijdschrift om op de hoogte te blijven van elkaars werk. Dat is nog gelukt. Op 20 februari (vlak voor de ‘lockdown’) waren we samen in ‘De Bonte Piet’ en hebben we onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar gesproken. We hebben met elkaar geproost op het geweldige werk dat de redactie verzet. Ze brengt viermaal per jaar het tijdschrift uit, een groot compliment voor deze hechte groep mensen. Sinds de zomeruitgave heeft de redactie besloten ‘De Kroniek’’ niet meer te plaatsen. Het lukte Jan Heuff niet meer om door te gaan met de Kroniek. De redactie dankt hem voor zijn bijdragen. In 2020 is boekje nummer 4 op een speciale manier in elkaar gezet. Redactielid Hille van Dieren was dit jaar 40 jaar lid van de redactie van Schylge myn Lântse. Een moment om Hille in het zonnetje te zetten vonden zijn collega’s van de redactie. En dat is gelukt! Hoe, dat is heel bijzonder….. Zonder medeweten van Hille is er een ‘special’ toegevoegd aan boekje nummer 4…. en dat terwijl hij toch bij iedere redactievergadering aanwezig was. Geweldig gedaan deze ode aan Hille en het was een totale verrassing voor hem
Wij krijgen diverse vragen over de historie van Terschelling van mensen uit het gehele land. We zijn een soort spin in het web. Veel vragen over de cultuurhistorie zetten we door naar historisch centrum ’t Behouden Huys, daar ligt de kennis m.b.t. de cultuurhistorie van het eiland en reacties op het tijdschrift gaan naar de redactie. Mensen allemaal bedankt voor jullie werk!!
Het bestuur heeft in 2020 meegedacht en meegepraat over diverse onderwerpen die het eiland aangaan. Waaronder het Begraafplaatsenbeleid van de Gemeente / de Oude begraafplaats, het vieren van 75 jaar vrijheid, waarvoor we diverse keren met de werkgroep bijeen waren. Helaas kon dit evenement niet doorgaan in 2020. Ook is de vraag van Hilde van Dieren over een Joods gezin dat op Terschelling woonde bij ons binnen gekomen. Uit dit contact is het project ‘Stolpersteine’ voortgekomen. We hebben meegedacht over het heruitgeven van het ‘Woordenboek Westers’. Verder had de schrijfcursus ‘Verhalend geschiedenis schrijven’ een vervolg. Een opzet van Janneke Donkerlo. De eerste bijeenkomst was op 3 maart 2020. Een tweede bijeenkomst heeft, vanwege corona nog niet plaats gevonden, maar dit krijgt waarschijnlijk een vervolg.

Financiële bijdragen
We hebben in 2020 verzoeken gekregen voor een financiële bijdrage verbonden aan de cultuurhistorie van Terschelling. Vanuit het bunkermuseum kwam de vraag om ondersteuning van enkele projecten die betrokken zouden worden bij ’75 jaar vrijheid’. Aan de blijvende expositie ‘tewerkgestelden in Duitsland’ hebben we financieel bijgedragen door de gedenkplaat te schenken. (ca.€1500,00) Saskia Smit heeft de vereniging een bijdrage gevraagd voor het in kleur uitbrengen van haar boek ‘Oorlogsdagboek van Iem Smit’ (€ 500,00) Museum ’t Behouden Huys’ vroeg aankoop van een schilderij. De aankoop is niet door gegaan.
Uit de vraag van Hilde van Dieren (binnengekomen via gemeente en museum ’t Behouden Huys) is het project ’Stolpersteine’ voortgekomen dat in 2021 gerealiseerd wordt. (bijdrage PM)

Uitnodigingen
Het bestuur is in 2020 uitgenodigd om op 1 juli de opening van de tentoonstelling ‘Wonderlijke Waarheden’ in ’t Behouden Huys bij te wonen. De uitnodiging werd coronaproof aan huis bezorgd. Twee medewerkers van het museum vroegen het lintje, dat aan de uitnodiging was bevestigd, door te knippen waardoor de uitnodiging zich ‘opende’. Op de kaart was het tijdslot voor het bezoek vermeld. Een bijzondere manier om uitgenodigd te worden. Op 1 juli kon de opening van de expositie daardoor ‘coronaproof’ worden bijgewoond. uitnodiging Wonderlijke Waarheden Op 4 augustus waren we te gast op de Tigerstelling. Daar werd de expositie ‘Terschellinger dwangarbeiders in de Tweede Wereldoorlog’ door Heleen Rijf geopend. De gedenkplaat werd onthuld door Piet Kaspers, de laatste nog in leven zijnde Terschellinger dwangarbeider. Bijzonder was de aanwezigheid van nabestaanden van de arbeiders. Ook was de heer Martin Guse, directeur van het documentatiecentrum van de fabriek in Libenau die dag aanwezig. Een indrukwekkende expositie in een speciaal door de bunkerstichting ingerichte Bunker.
opening expositie Terschellinger dwangarbeiders

Activiteiten
We begonnen 2020 op 10 maart weer enthousiast met de inloopdag in ‘De Stilen’, een dag voor iedereen die iets over de cultuurhistorie van Terschelling wil weten. Het thema dit jaar was de Walvisvaart en Terschelling. Cees Rijf verzorgde het technische gedeelte met de vertoning van de foto- en filmbeelden die door museum ’t Behouden Huys waren uitgeleend. En Gossen Smit vertelde de hele dag enthousiast en onvermoeibaar de eilander verhalen erbij. Ook lagen de fotoboeken van Tjeb Cupido weer ter inzage. Museum ’t Behouden Huys had voorwerpen uitgeleend die met de walvisvaart te maken hadden, zoals affiches en diverse voorwerpen gemaakt van baleinen. 10 maart inloopdag Schylge myn Lântse Naast bewoners en eilanders kwamen ook enkele badgasten een kijkje nemen. Een kopje koffie of thee met een mini-appelmeisje erbij zorgde voor een gezellige sfeer om bij te praten.
SML nam deel in de werkgroep ’75 jaar bevrijding’ een feest dat op 30 mei eilandbreed gevierd zou worden. Er was een prachtig festival in voorbereiding, met de gehele dag diverse activiteiten voor groot en klein. Helaas gooide Corona roet in het eten….
Alle activiteiten zijn stil komen te liggen; Geen bevrijdingsfeest, geen ledenvergadering, geen lezingen ga zo maar door. Maar we zijn op Terschelling in 2020 redelijk door de pandemie heen gekomen er zijn geen heel grote uitbraken geweest. We hopen nog steeds op beter tijden. Wel is Schylge myn Lântse uitgelicht in een speciale uitgave van Mooi!Terschelling nummer 3- 2020 een uitgave van Weekblad ‘De Terschellinger’ Gea en Marga hebben in een interview uitgelegd wat de vereniging doet en welke activiteiten er zoal zijn. Leuk om dit nog eens door te lezen.

Vrijwilligers
De vrijwilligers van onze vereniging zijn zeer belangrijk, want zonder actieve leden geen vereniging, activiteiten en het tijdschrift (in de bus). We hebben in maart, toen we helemaal nog niets wisten over de besmettelijkheid van het virus, besloten om het blaadje eenmaal per post op het eiland te laten bezorgen. We wilden alle risico’s voor verspreiding van het virus op Terschelling vermijden.
Alle vrijwilligers hebben aan het eind van het jaar een Kerstkaart en toegang tot het bunkermuseum als dank voor hun inzet ontvangen. Een dankjewel voor alle inspanningen die iedereen het afgelopen jaar heeft geleverd voor de cultuurhistorische vereniging. Op naar 2021!
Jaarverslag vastgesteld op 6 oktober 2021
De Voorzitter Gea van Essen
De Secretaris Reina Haringa