Privacyverklaring

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming, ook wel privacywet genoemd, moeten wij kenbaar maken welke persoonsgegevens wij als organisatie verzamelen en bewaren. Cultuurhistorische vereniging Schylge myn Lântse verzamelt alleen persoonsgegevens ten behoeve van de ledenadministratie, bezorging van het tijdschrift en communicatie met de leden/vrijwilligers. Daartoe bewaren wij van de leden de naam, geslacht, adres, het rekeningnummer en de handtekening indien een machtiging is gegeven. Van de vrijwilligers en de aanwezige leden bij de Algemene Ledenvergadering bewaren wij ook, indien die ons door de leden is verstrekt, het e-mailadres voor rechtstreekse communicatie.

Als u van mening bent dat wij onterecht gebruik maken van uw gegevens of u uw persoonsgegevens wilt inzien, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie ledensml@xs4all.nl Als u nog andere vragen heeft, kunt u contact opnemen met de secretaris van de vereniging info@schylgemynlantse.nl

Indien u niet reageert op deze verklaring, gaan wij er vanuit dat u instemt met ons privacybeleid.

Opgesteld en gepubliceerd in SML september 2018