Projecten sml

lutine overleg

Bij diverse projecten welke op Terschelling lopen is SML vanuit haar cultuur historische achtergrond betrokken.

Bij b.v. het bunkerproject op de Tiger is SML de trekker van het gehele project. Zowel voor wat betreft de subsidie aanvraag (gezamenlijk met de overige Waddeneilanden) als ook de projectleiding.

Bij andere projecten is SML meer zijdelings betrokken, bij de kwelderontwikkeling met diverse partijen zoals b.v. D.L.G. , Oerol, diverse buurtschappen etc. Samen met de Stichting Waterschaperfgoed is het project Stryperdyk in werking gezet.

Hiernaast kunt U een nadere uitwerking lezen van de projecten waarbij SML betrokken is..

Project Stryperdijk

Op Terschelling ligt tussen Kinnum en Seeryp de polder het Nieuwland of Seeryperpolder. De polder is omsloten door een oude polderdijk, een zogenaamde wierdijk en deze dijk staat bekend als de Stryperdijk. Met het project Stryperdijk worden de volgende twee doelen beoogd: De cultuurhistorische waarde van de Stryperdijk optimaal te behouden lees verder

Tiger bunker complex

Schylge myn lântse is betrokken bij de activiteiten op het Tiger bunkercomplex. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er op de Waddeneilanden tientallen bunkers gebouwd. Op Schiermonnikoog een heel bunkerdorp, op Terschelling het Tiger bunkercomplex met meer dan negentig onderkomens. lees verder

Kwelderontwikkeling Striep en de Ans

Samen met diverse andere partijen is Schylge myn Lântse betrokken bij de kwelderontwikkeling in het buitendijkse gebied bij Seeryp en Formerum. De Stryper kwelder is een restant van een buitendijkse kwelder bij het buurtschap Seeryp. De Ans ligt verder oostwaarts aan de dijkvoet tussen het Formerumer Wiel en de Liesingersluis. lees verder