Historische thema’s

jutter terschelling

Op deze pagina kunt u artikelen uit voorgaande SML themanummers terug kijken.

De Sonttolregisters

In de Westerkerk hebben de heren Johan Steendam en Ubo Kooijinga een boeiende lezing gehouden over het Sonttolproject van Tresoar en de Rijksuniversiteit Groningen, de RUG. Helaas heeft maar een klein aantal bezoekers van deze presentatie kunnen genieten, vermoedelijk was het mooie weer op zondagmiddag hier debet aan. lees verder

Kapitein Jan Lolkema

Historie van de stoomschelpenvisscher Friesland mede gerelateerd aan de De Lutine Amsterdam 2015 opgesteld door Harry Meijer Inleiding / algemene familie informatie Mijn overgrootvader was Jan (Lolkes) Lolkema (1843-1905) uit Makkum en een zoon van hem, mijn grootvader, heette Martinus (Jans) Lolkema (1876-1963) en één van zijn dochters was Sipkjen Frederika Lolkema (1914-1997) was mijn moeder. Zij trouwde in 1936 met Haring Meijer uit Ouderkerk aan den Amstel. De grootmoeder van mijn vaderskant was Harmke de Bock uit Harlingen. lees verder

Thema nr. – Goudschip De ‘Lutine’

Terschelling en Vlieland hebben het jaar 1999 uitgeroepen tot 'het jaar van de Lutine'. De musea op beide eilanden besteden destijds aandacht aan de ramp en de bergingspogingen. ‘Schylge myn Lântse’ heeft in dit kader een themanummer over de Lutine uitgegeven. Met hierin allerlei verhalen over de wederwaardigheden van Terschellingers en anderen met het wrak van de ‘Lutine’ door de jaren heen. Het wrak, waarop volgens kenners het meest gedoken is lees verder

Thema nr. – bloemlezing uit 25 jaar ‘Schylge myn Lântse’

Dit themanummer (uitgave: mei 2005) is een bloemlezing uit 25 jaar Schylge myn Lântse. Wij hebben ieder als redactielid een aantal jaren voor onze rekening genomen en u had ons eens moeten zien zitten toen we het ons toegemeten aantal bladzijden met elkaar bespraken: het was een ware strijd en we konden soms maar node afstand doen van bepaalde stukjes, die we dan lees verder