Mededeling

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitaliseerd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met schylgemynlantse@gmail.com

 

Terschelling films fon froeger

Martijn Schot heeft een Youtube kanaal, waarop hij al meer dan 150 films en video’s van Terschelling op verzameld heeft. Ook de films van de vereniging zelf,  die hij gedigitaliseerd heeft zijn hierop te vinden. 

YouTube Terschelling fon froeger

 

Terschelling in vroeger tijden

Al een aantal jaren bestaat op facebook de pagina Terschelling in vroeger tijden. Op deze pagina kunnen leden van deze pagina hun oude foto’s en verhalen delen met alle andere leden. 

Terschelling in vroeger tijden

 

De Mimmetaal

Een facebookgroep met het doel het levendig houden van de Terschellinger dialecten Schyllingers, Meslânzers en Aasters door gedichten, video’s verhalen en andere leuke relevante zaken met elkaar te delen. 

Facebook Mimmetaal

 

 

 

Kampen en Terschelling al eeuwen een verbintenis 

Dinsdag 16 augustus is het bestuur van Schylge myn Lântse uitgenodigd op de “Kamper Kogge” die in de haven van Terschelling lag. Een momentje waarbij het derde paneel over de verbintenis tussen Kampen en Terschelling van de hand van Cor Adema uit Kampen werd gepresenteerd.

Twee panelen van Cor Adema en Frans Schot, kunstenaar op Terschelling, zijn eerder dit jaar op Terschelling geplaatst. Schylge myn Lântse heeft daaraan financieel bijgedragen.  Bij de natuurschuur in Lies wordt op twee panelen “Boschplaat- Coggediep” de geschiedenis van de vaarroute van middeleeuwse koggen, tussen Terschelling en Ameland richting Noord Oost Europa, in beeld gebracht.
Het andere paneel “Betonning Kampen-Terschelling en bouw Brandaris” is aangebracht op de muur van het havengebouw van de passantenhaven op West. Dit paneel vertelt over de geschiedenis van het leggen van de tonnen in de vaarroute van Kampen naar Terschelling. De locaties zijn ook opgenomen in de nieuwe “Nautische fietsroute Terschelling”.

Het is erg interessant en de moeite waard om deze panelen eens goed te bekijken. 

Verandering in het bestuur

Onze voorzitter Gea van Essen is benoemd tot wethouder van de gemeente Terschelling. Omdat cultureel erfgoed in haar bestuursportefeuille zit, is dit niet te combineren met het voorzitterschap van onze vereniging. Daarom is zij teruggetreden als voorzitter, maar blijft vooralsnog wel bestuurslid. Remko Pals is bereid gevonden om tot aan de ALV als waarnemend-voorzitter te fungeren. Tijdens de ALV zal de vereniging een nieuwe voorzitter kiezen.