Mededeling

Project: Erfgoedparticipatie op Terschelling

Hoi!

Ik ben Maaike Honshorst, een researchmaster student: Archeologie, Erfgoed en herinnering aan de Universiteit van Amsterdam.
Voor mijn scriptieproject onderzoek ik de meerwaarde van burgerparticipatie in de archeologie, waarbij ik de gemeente Terschelling als casestudy gebruik. Daarom ben ik op zoek naar uw mening, ideeën en advies over de huidige omgang met erfgoed en het behoud ervan op het eiland! 

Bent u een inwoner, een seizoenswerkers of bezoekt u Terschelling als vakantiebestemming en bent u geïnteresseerd om deelnemer te worden aan dit onderzoek? Mail mij dan: maaikehonshorst@gmail.com of bel naar 06-23567082.

Dan zal ik u de link van de vragenlijst toesturen. Het invullen ervan duurt slechts 5-10 minuutjes.
Uw deelname is anoniem!

Ik hoor graag van u, eilanders!
Met vriendelijke groet, student Maaike

 

Oude filmbeelden van Terschelling

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die nog oude filmbeelden op zolder heeft liggen. Wij zouden ze graag zien om te kijken of ze geschikt zijn om te bewaren, zodat ze gedigitaliseerd en gemonteerd kunnen worden tot een nieuwe historische film van Terschelling. Deze film wordt dan op de Stilendag weer vertoond. U krijgt uw films weer terug. U kunt hiervoor contact opnemen met schylgemynlantse@gmail.com

 

Terschelling films fon froeger

Martijn Schot heeft een Youtube kanaal, waarop hij al meer dan 150 films en video’s van Terschelling op verzameld heeft. Ook de films van de vereniging zelf,  die hij gedigitaliseerd heeft zijn hierop te vinden. 

YouTube Terschelling fon froeger

 

Terschelling in vroeger tijden

Al een aantal jaren bestaat op facebook de pagina Terschelling in vroeger tijden. Op deze pagina kunnen leden van deze pagina hun oude foto’s en verhalen delen met alle andere leden. 

Terschelling in vroeger tijden

 

De Mimmetaal

Een facebookgroep met het doel het levendig houden van de Terschellinger dialecten Schyllingers, Meslânzers en Aasters door gedichten, video’s verhalen en andere leuke relevante zaken met elkaar te delen. 

Facebook Mimmetaal

 

 

 

Hille van Dieren erelid CHV Schylge myn Lântse

Op woensdagavond 6 oktober vond de wegens coronarichtlijnen uitgestelde ledenvergadering plaats in een prachtige nieuwe zaal op de bovenverdieping van Hotel de Walvisvaarder.  De opkomst was goed en aan de leden werden de jaarstukken over 2020 gepresenteerd. Hilda Zeeders nam afscheid als bestuurslid en Saskia Vis-Smit werd voorgedragen en gekozen als haar opvolger.
Na de presentatie en de bestuursverkiezing was het aan de redactie, Húske op e Hoek, Schellinger Erfdeel en Bunkerbehoud om iets te vertellen over hoe zij het jaar 2020 hadden ervaren. Op dat moment werd de vergadering onderbroken voor een speciaal moment.
Nine Smit vertelde hoe Terschelling veranderde van een eiland van boeren en zeevarenden naar een eiland waarin toerisme de belangrijkste inkomstenbron vormt. Collecties uit de cultuurhistorie werden bewaard en opgeslagen, hetgeen uiteindelijk resulteerde in het ontstaan van de Terschellinger musea. Vanaf 1955 werden verslagen gemaakt en kwam het idee van een tijdschrift naar voren. Helaas stopte dat in 1972.
Vanaf 1977, na het overlijden van museumconservator Feenstra  is er een nieuw bestuur opgericht. De familie Van Dieren, de heren W. Conijn, G. Smit, J. Deodatus en mevrouw N. Smit maakten deel uit van dat bestuur. Vanaf die tijd is Hille van Dieren, eerst als bestuurslid en later als redactielid, betrokken bij CHV Schylge myn Lântse. Dat betekent meer dan 40 jaar!!
Dat was voor het bestuur aanleiding om Hille op deze vergadering in het zonnetje te zetten en hem het erelidmaatschap van de vereniging aan te bieden. Voorzitter Gea van Essen nam de microfoon van Nine over en overhandigde Hille een speciaal voor hem gemaakte penning met opdruk van het logo van SML en inscriptie. Dit was een complete verrassing voor alle aanwezigen deze avond.
Na dit speciale moment was het de beurt aan medewerkers van museum ’t Behouden Huys en de Gemeente om de aanwezigen te vertellen over de plannen tot digitalisering van het erfgoed van Terschelling. Een presentatie die naadloos aansloot op het verhaal dat Nine in haar inleiding  schetste, het behoud van cultureel erfgoed en dit bereikbaar maken voor iedereen.
Na het officiële deel vertelde Hille nog een paar leuke verhalen en werd de avond afgesloten met een hapje en een drankje.