­De Amerikaanse veenbes

In de ‘Verslagen en mededelingen van de Directie van den Landbouw’ no. 6 uit 1913 vonden we een alleraardigst verhaal over het plukken van de Terschellinger cranberry’s. Dit verhaal kwam van de hand van de heer P. Boodt te Assen, houtvester bij het Staatsbosbeheer.