Structuren zichtbaar door droogte

Door door de droogte tijdens de zomer van 2018 zijn oude kwelderpatronen zichtbaar zijn geworden. Onder Halfweg, grenzend aan het bedrijventerrein, is dat heel mooi te zien. Maar het meest bijzondere is wel de halve cirkel onder Oosterend.