De ‘story’ van de teskmesyn

De teskmesyn, ja, zo heet een dorsmachine in het Aasters. De nu nog in bedrijf zijnde machine van de toenmalige Aaster dorsvereniging Eendracht maakt macht verwerkte de graanoogst van de meeste boeren van Lies, Hoorn en Oosterend.