Het reddingshuisje op de Bosplaat

Uit de editie van november 1962. Een van onze lezers verzocht ons iets mede te delen over het, tot zijn grote spijt, verdwenen huisje op de Bosplaat. Het Rijkswaterstaat Archief op Terschelling geeft ons hierover de nodige informaties.