Grootste maritieme ramp ooit in Nederland

Het jaar 1666 zal de geschiedenis ingaan van grote zeeslagen tussen de Engelsen en de Nederlanders. Dat jaar eindigt in de grootste maritieme ramp ooit in Nederlandse wateren, bij Vlieland en Terschelling. Iets wat we in de Nederlandse geschiedenisboeken niet of nauwelijks terugvinden.