Sunderums

“Een doodse stilte in de middag was de voorbode dat er wat broeide, er zat wat in de lucht ‘t welk tot uitbarsting moest komen.”
Een verslag uit de memoires van Bote Jouwersma, 1902.