Donaties, legaten of eenmalige gift

De Cultuurhistorische Vereniging Schylge myn Lantse heeft een ANBI status. Dat houdt in dat de vereniging bij de belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Draagt u Terschelling ook een warm hart toe en wilt u SML ondersteunen? Donaties aan ons mogen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Wilt u ons steunen met een eenmalige gift, dit kunt u doen door het overmaken van een door u bepaald bedrag. U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging als bewijs voor de fiscale giftenaftrek.

Legaten en erfenissen

Ook kunnen legaten en erfenissen in geld of goederen aan SML onder gunstige fiscale voorwaarden worden geschonken. Vanwege onze ANBI status hoeft SML geen erfbelasting af te dragen.

Meer informatie vind je op www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/ en bij www.belastingdienst.nl of vraag uw notaris of boekhouder.

Onderstaand vindt u de ANBI gegevens van CHV Schylge myn Lantse op een rij:


CULTUURHISTORISCHE VERENIGING “SCHYLGE MYN LANTSE”

Doelstelling CHV Schylge myn Lantse

 • Belangstelling wekken voor- en de studie te bevorderen omtrent Terschelling en zijn historische- en huidige bevolking, dialecten en cultuurvormen in al haar uitingen;
 • Verspreiding van de aldus verkregen kennis;
 • Het opsporen-, verwerven-, tentoonstellen- en voor Terschelling behouden van voorwerpen en geschriften van historisch belang en andere getuigenissen.

Vestigingsadres (secretariaat)

Thasoslaan 4
8881 ES West-Terschelling
tel. 0562 442787
info@schylgemynlantse.nl

IBAN: NL38RABO0342406655
BIC:RABONL2U

Inschrijvingsnummer KvK: 40002490
RSIN nummer: 8073.35.253

Actueel beleidsplan doelstelling

 • Het organiseren van bijeenkomsten, eventueel excursies;
 • Het behulpzaam zijn bij het verkrijgen van faciliteiten op enig onderzoeksterrein en steunverlening aan onderzoekers;
 • Het uitgeven van een tijdschrift en andere publicaties, het bevorderen van de instandhouding- en zo mogelijk verbreding van cultuur-historische monumenten en/of collecties op Terschelling;
 • Het samenwerken met andere organisaties en instellingen op enig gebied van cultuur en historie;
 • Alle andere wettige middelen.                 

Bestuurssamenstelling

 • Remko Pals, voorzitter
 • Reina Haringa, secretaris
 • Marja Duerden-Ruijg, penningmeester
 • Saskia Vis-Smit
 • Nienke Schol
 • Gea van Essen

Cultuurhistorische Vereniging Schylge myn Lantse heeft geen medewerkers in dienst.