CARE Schylge 2024

In juni 2023 is CARE Schylge als vijfjarig archeologisch project opgezet door de Universiteit van Amsterdam als veldwerkcampagne voor tweedejaars Bachelor-studenten op het eiland Terschelling. ‘CARE’ staat voor Community Archaeology in Rural Environments en ‘Schylge’ is natuurlijk de Terschellinger naam voor het eiland.

Naar aanleiding van de afstudeerscriptie Archeologie en burgerparticipatie binnen de gemeente Terschelling (2022) geschreven door inmiddels archeologe Maaike Honshorst besloot Heleen van Londen, haar tweede scriptielezer van de Universiteit van Amsterdam, de al CARE-formule, die al bekend is in Brabant, ook in het noorden van Nederland als project te starten.

CARE-Schylge 2023. Foto © Alex Hamstra.

Gemeenschapsarcheologie

CARE Schylge is een gemeenschapsarcheologie project, waarin eilanders, studenten en archeologen nauw samenwerken in het onderzoek naar de geschiedenis van het eiland. De kennis van de burger over de lokale geschiedenis is van grote waarde voor het onderzoek. Tenslotte hebben de eilanders een diepgewortelde kennis van het landschap en de bewoningsgeschiedenis, veel meer dan een ‘buitenstaander’ ooit kan hebben.

Eén van de doelen van dit project is om mensen (samen met hun buren) deel te laten uitmaken van het onderzoek naar de geschiedenis van hun eigen woonplaats en daarmee het gemeenschapsgevoel te versterken. Tegelijkertijd biedt het kansen om informatie te verzamelen op plaatsen die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor onderzoek, maar onmisbaar zijn voor de studie van de ontwikkeling van Terschelling.

Opgegraven vondst. Foto © Alex Hamstra.

Grondboringen, veldverkenningen en metaaldetectie

Door middel van grondboringen, veldverkenningen, metaaldetectie en het graven van kleine proefputjes is geprobeerd meer over de geschiedenis van het eiland en de wateren eromheen te ontdekken. Door de vondsten en andere gegevens die worden verzameld, komen we steeds meer te weten over het leven van de eilanders in het verleden.

In 2023 zijn locaties in het westelijke deel van Terschelling onderzocht. Zo is het deels verdronken dorp Wolmerum geanalyseerd en tevens is onderzoek gedaan naar de locaties van de eerste Brandaris en het kasteel van Aremberg in de Stryperpolder.

De band tussen bewoners en hun erfgoed

In juni 2023 hebben in totaal ruim veertig bewoners zich aangemeld om mee te doen met CARE Schylge, hiervan hebben ongeveer tien eilanders actief deelgenomen aan het onderzoek. Bovendien hebben eilanders hun tuinen beschikbaar gesteld, waardoor zeven proefputten gegraven konden worden in West-Terschelling. Deze gastvrijheid resulteerde in gezellige koffiepauzes en lunches waar haringen werden genuttigd en eilandarcheologie het onderwerp van de dag was.

Door Terschellingers actief te laten deelnemen, meedenken en meebeslissen wordt de band tussen bewoners en hun erfgoed versterkt en groeit het gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de gemeenschap voor het behoud van het culturele erfgoed van Terschelling. Op zijn beurt kan dit leiden tot een grotere betrokkenheid en waardering voor het eiland en zijn geschiedenis.

Aanmelden voor CARE Schylge | 17 juni – 5 juli 2024

Op basis van eerste pilotjaar kan worden geconcludeerd dat het gemeenschapsgevoel op Terschelling is toegenomen, dat de lokale kennis van de burger onmisbaar is gebleken voor het onderzoek en dat de band tussen de gemeenschap en hun erfgoed is versterkt. In 2024 zijn we daarom terug op Terschelling van 17 juni – 5 juli! Aanmelden voor CARE Schylge 2024 kan via: www.careschylge.nl.