Jakkemînsen

Een jakkemîns, dat was een oud mens, dat was iets heel gewoons, daar keek je als kinderen niet van op. Maar soms, als we buiten speelden, klonk er opeens een kreet: ‘Oe-oe-oe, sien es wat der an komt!’. En wat kwam er dan aan? Een jakkemîns op een fiets! Dat was dan niet zo gewoon.

Bewoners van Landerum

Naast de bewoners van Midsland heeft wijlen dhr. Teunis W. Dekker ook de huizen met hun bewoners van Landerum geïnventariseerd Heel uitgebreid zelfs, want zijn beschrijving begint al in 1566 toen er in Landerum dertig huizen stonden. Wij beperken ons hier tot de bewoners vanaf 1890 tot 1920.