Structuren zichtbaar door droogte

Door door de droogte tijdens de zomer van 2018 zijn oude kwelderpatronen zichtbaar zijn geworden. Onder Halfweg, grenzend aan het bedrijventerrein, is dat heel mooi te zien. Maar het meest bijzondere is wel de halve cirkel onder Oosterend.

Ad Blok van der Velden

In het begin van de jaren vijftig ontdekt ook Ad het gevarieerde landschap van Terschelling. Hij verblijft er meerdere zomers. Nederlandse- en in die tijd ook veel Duitse toeristen vielen als een blok voor zijn kunstwerken.