Het woardeboek is klaar

Donderdag 14 maart kwamen genodigden, belangstellenden en familie van de leden van de werkgroep van ’t Meslânzer Woardeboek bijeen in het Wapen van Terschelling in Midsland, onder begeleidende accordeonmuziek van Kees-Jan Doeksen. Daar vond de presentatie van het woordenboek plaats. Om 16.00 uur was de zaal vol en heette de voorzitter van de cultuurhistorische vereniging Schylge myn Lântse, Remko Pals, iedereen van harte welkom. En natuurlijk deed hij dit in onvervalst Meslânzers… Hij schetste in het kort de voorgeschiedenis van het tot stand komen van dit boek.
Vervolgens reikten Piet en Nel Buren, twee kinderen prachtig gekleed in klederdracht, de eerste exemplaren uit aan Triny Martens en Piet Smit, initiatiefnemers van het eerste uur. Piet deed daarbij een keurig woordje in het Meslânzers.
Drie leden van de werkgroep, Piet Smit, Nel Swart en Gettje Pals hielden allen een korte toespraak in dialect, daarbij sprak Gettje haar dank uit aan iedereen die een steentje had bijgedragen aan het boek.  

Vervolgens kreeg lexicograaf/taalkundige Siebren Dyk, verbonden aan de Fryske Academie, het woord. Hij vertelde hoe bijzonder en complex de klankrijkdom van het Meslânzers is. Hij vertelde ook dat het niet te vergelijken is met het Aasters en het Westers, maar wel met sommige andere dialecten en talen.
De leden van de werkgroep kregen namens De Fryske Academie bloemen uitgereikt.
Waarnemend burgemeester Roel Cazemier benadrukte het belang van het actief gebruik van het Meslânzers. “Die toeristen, die wennen er wel aan”, zei hij. “Ze mogen best weten dat hier mensen  wonen die er trots op zijn en het een eer vinden hun cultuur te bewaren.” Hij overhandigde de werkgroep een presentje namens het college van B&W.
Tot slot bedankte voorzitter Remko Pals de sponsoren: Stichting Ons Schellingerland, Dirk Mentzfonds, Jaap Bos en de Buren van Midsland, Lies, Landerum, Kleine Buren en Formerum, voor de financiële steun aan dit project.
De middag werd muzikaal afgesloten door Egbert Zorgdrager. Hij zong een Iers lied, vertaald door Jo Smit. Vervolgens zong hij een vol humor geschreven eigen lied en samen met  Kees Jan Doeksen op de harmonica, zette hij het informele gedeelte voort.

Het boek is ter plaatse verkrijgbaar en te bestellen via de website van Schylge myn Lântse
De verkoopprijs is € 29,90