Stichting tot behoud en levendig houden van de Mimmetaal

Stichting tot behoud en levendig houden van de Mimmetaal is in 2021 in het leven geroepen om de Terschellinger talen levendig te houden. 

Mimmetaal is een ander woord voor moederstaal. Op Terschelling worden van oudsher drie dialecten gesproken, het Schylingers (op West), het Meslânzers (van Baaiduinen t/m Formerum) en het Aasters (vanaf Lies t/m Oosterend). Echter, het aantal eilanders wat de dialecten nog van huis uit beheerst, is een zeer kleine en uitdunnende groep. Als we er geen aandacht meer aan besteden, zal het verdwijnen. 

Wel zijn er nog kleinschalige activiteiten zoals de Aasterjoonpraters (een groep mensen van het oostelijke deel van Terschelling, die tweewekelijks bij elkaar komen om te praten en (toneel)stukjes om te zetten in het Aasters). Deze groep verzorgt met enige regelmaat nog toneeluitvoeringen.

Vanuit deze gedachte heeft Edith Roos in april 2020 een facebookpagina de Mimmetaal aangemaakt, om de gedichten, vertelsels en verhalen in de drie talen te delen. Eind 2020 werd dit gevolgd door het oprichten van een werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit Neeke Werner, Nico Donkerbroek, Lilian Simons, Sake van Rees en Edith Roos.  Doel van de werkgroep is om de eilander talen aan te bieden in de vorm van praatavonden en de eilander talen op diverse manieren een plek te geven in de eilander gemeenschap. 

In 2021 is de werkgroep gestart met het uitwerken van ideeën en in januari 2022 is er gestart met een pilot van vier praatavonden. In eerste instantie alleen in het Schylingers. Mocht er in de toekomst breder draagvlak zijn voor ook verder uitdragen van de andere eilander talen, dan kan dat onder de paraplu de Mimmetaal verder uitgewerkt worden. 

Sinds 2022 is de Stichting de Mimmetaal een feit. De scholen worden benaderd om het Terschellinger Volkslied en de basis van de Schylinger taal aan te bieden. Daarnaast zijn er een drietal boeken (opnieuw) op de markt gebracht die de talen mooi onder de aandacht brengen: 

  • Woddenboek van het Westers – van Houten- van Wichen
  • Myn jeafhabberi is feskes meitse – Trijn Buist- Schaap
  • De Mimmetaal- Schylgerlâner leisboek – verschillende schrijvers

En binnenkort komt het Meslânzer woordenboek daar als waardevolle aanvulling bij.

In de komende jaren hoopt de Stichting nog meer activiteiten rondom de eilander talen te kunnen ontwikkelen.

Op 13 februari 2024 werd er in het Wapen te Midsland een voordrachtavond Terschellinger dialecten georganiseerd. Deze avond is op video opgenomen door Germen de Groot en hier te bekijken.