Tiger bunker complex

De doelstelling van Stichting Bunkerbehoud Terschelling betreft het restaureren, schoonmaken, behouden van, en het verzamelen van informatie en het geven van informatie aan belangstellenden over erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog op Terschelling.

Tigerstelling

Na decennia verscholen te zijn geweest onder zand en bos, herstelt Stichting Bunkerbehoud Terschelling sinds haar oprichting de bunkers, installaties en stellingen behorende tot de voormalige ‘Tigerstelling’ op Terschelling. De Tigerstelling omvat een oppervlakte van circa zeven hectare, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim 200 Duitse soldaten woonden en werkten. Het is één van de weinige stellingen in Nederland die nog bijna compleet aanwezig is.

Op de Tigerstelling waren zo’n 85 bunkers gesitueerd. De Tigerstelling is gedurende de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter aangelegd, mede als onderdeel van de Atlantikwall, met als voornaamste doel om als centrale radarpost te fungeren voor de onderschepping van geallieerde vliegbewegingen tussen Engeland en bezet gebied in Europa.

Commandobunker ‘Bertha’

Centraal gelegen op de stelling is de commandobunker ‘Bertha’. Welke door zijn imposante omvang bijna uniek in Nederland. Van dit type bunker staan er maar drie in Nederland. Vrijwilligers werken reeds vele jaren hard aan de renovatie van deze bunker. Zo is de inrichting gereconstrueerd zoals deze destijds in gebruik was, compleet met de de Seeburgtisch.

Op een Seeburgtisch werd op een glasplaat alle relevante gegevens van de geallieerde bommenwerpers geprojecteerd, maar ook de gegevens van de eigen jachtvliegtuigen. De gevechtsleider was hierdoor in staat de eigen jachtvliegtuigen richting de bommenwerpers te dirigeren voor onderscheppingsacties. Alle relevante gegevens, zoals posities, hoogtes en locaties kwamen binnen via de grote radarsystemen en werden weergegeven op de Seeburgtisch.

Rondleidingen en bezoekerscentrum

Gemiddeld werken er zo’n 30 tot 35 personen in hun vrije tijd aan het opknappen van de stelling, als gids of als gastvrouw/heer in het bezoekerscentrum. Wil je meer weten of een rondleiding boeken? Kijk op de website: bunkersterschelling.nl


Terschelling tijdens de Tweede Wereldoorlog

foto’s: Collectie ’t Behouden Huys (o.a. J.Duyf / C.Swart), Jaap Spits, Hille van Dieren, st. Bunkerbehoud (Koen Weterings) e.o.