Projecten sml

lutine overleg

Bij diverse projecten welke op Terschelling lopen is SML vanuit haar cultuur historische achtergrond betrokken.

Bij b.v. het bunkerproject op de Tiger is SML de trekker van het gehele project. Zowel voor wat betreft de subsidie aanvraag (gezamenlijk met de overige Waddeneilanden) als ook de projectleiding.

Bij andere projecten is SML meer zijdelings betrokken, bij de kwelderontwikkeling met diverse partijen zoals b.v. D.L.G. , Oerol, diverse buurtschappen etc. Samen met de Stichting Waterschaperfgoed is het project Stryperdyk in werking gezet.

Hiernaast kunt U een nadere uitwerking lezen van de projecten waarbij SML betrokken is..

Terug

Tiger bunker complex

Schylge myn lântse is betrokken bij de activiteiten op het Tiger bunkercomplex. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er op de Waddeneilanden tientallen bunkers gebouwd.
Op Schiermonnikoog een heel bunkerdorp, op Terschelling het Tiger bunkercomplex met meer dan negentig onderkomens.

Om het oorlogserfgoed te bewaren en voor de toekomst zichtbaar te maken voor de huidige en toekomstige generaties is er een begin gemaakt met het uitgraven en conserveren van de bunkers.
Ook op andere Waddeneilanden wordt hieraan gewerkt.

Op Terschelling is een nieuwe stichting opgericht, de SBT (Stichting Bunkerbehoud Terschelling). Deze stichting zet zich in voor verdere ontwikkeling en in oude staat terug brengen van de bunkers op het Tigercomplex.

Samen met vele betrokken vrijwilligers is er al veel werk verzet. Momenteel is het bunkercomplex weer goed zichtbaar doordat het grotendeels vrij gegraven is uit het duin.
Met subsidie uit het Waddenfonds zal het gehele Tiger complex in de loop van de tijd een museale functie krijgen waardoor de oorlogsgeschiedenis van de Waddeneilanden ook toeristisch een toegevoegde waard kan zijn.

Op de website van de St Bunkerbehoud Terschelling treft u meer info over dit project.

Op de website van de St Bunkerbehoud Terschelling treft u meer info over dit project.

Download:

Projectenboek Wad’n Erfgoed WOII (PDF)


foto’s: Collectie ‘t Behouden Huys (o.a. J.Duyf / C.Swart), Jaap Spits, Hille van Dieren e.a.