Reeds veel jaren zijn in beeld vastgelegd door middel van foto en film

Studio Brandaris is een filmstudio ontstaan door een uit de hand gelopen filmhobby van Flip Tocila, tevens redactielid van het tijdschrift van SML. De naam is ontleend aan het uitzicht vanuit de studio op de oudste vuurtoren van Nederland, de Brandaris. Studio Brandaris maakt documentaires, videoverslagen van evenementen, toneel- en muziekuitvoeringen en webfilms voor bedrijven en instellingen op Terschelling. De diverse soorten films zijn gerubriceerd in diverse onderwerpen waaronder de Terschellinger historie. Volgend een lijst met links van enkele films uit deze rubriek:

Still uit de opname Opbouw Terschellinger hoge wagen. Op 1 mei 2006 heeft mevrouw Nienke Sies te Delft, erfgenaam en nazaat van de familie Rijkeboer van Kaard, aan museum ’t Behouden Huys een Terschellinger hoge wagen geschonken. De wagen is destijds in bruikleen gegeven aan Landbouwmuseum “het Hooivak” in Hoorn te Terschelling. De heren David Smit uit Lies en Arie Buren uit Hoorn zetten de wagen in elkaar.