Woardeboek

Dialecten dreigen te verdwijnen. Jaren geleden heeft men de eilanders al aangezet om de dialecten te gebruiken. Maar mensen durven dat niet goed omdat ze niet weten hoe dat moet. Hoe schrijf je de woorden op en wat is de betekenis?

Meslânzer woardeboek kopen

Inmiddels is het woordenboek gedrukt en kunt u deze via SML bestellen. Wij bezorgen uw bestelling persoonlijk aan huis op Terschelling, zodoende is het alleen mogelijk om het boek via ons te kopen voor adressen op Terschelling.

Woont u niet op het eiland bestel dan via de webshop van Afûk (De Algemiene Fryske Ûnderrjocht Kommisje), gebruik hiervoor deze link.

Werkgroep

Enkele Meslânzers zagen het belang van het behoud van het Meslânzer dialect en in 2010 is het basisdocument van Jo Smit herschreven. Het doel was een woordenlijst van Meslânzer woorden samen te stellen.
De werkgroep, gevormd door Piet Smit, Gettje Pals, Nel Swart en Triny Martens, kwam sindsdien zeer regelmatig bijeen.  Ze werden ieder kwartaal ondersteund door een  klankbordgroep van ca. 20 personen die in het diaconiehuis bijeen kwam. Er is diverse keren contact geweest met Siebren Dyk, dialectenkenner bij uitstek, en als zodanig verbonden aan de Fryske Akademy en leden van de klankbordgroep reisden met regelmaat naar Treasor om te werken aan het boek. Siebren adviseerde een echt woordenboek te maken. Dat betekende niet alleen een opsomming van woorden, maar ook vervoegingen, verbuiging, meervoud, klemtoon en zelfs lettertekens en voorbeeldzinnen.

Aan dat woordenboek is jarenlang gewerkt. Eerst kwam men eenmaal per maand bij elkaar, daarna iedere twee weken en nu al geruime tijd twee a driemaal per week.

Het “woardeboek” is klaar

Eind 2023 is de werkgroep naar het bestuur van Schylge myn Lântse gekomen met het bericht dat het “woardeboek” klaar is. De werkgroep had daarbij ook een aantal vragen aan SML, waaronder de vraag om financieel bij te dragen, maar ook of wij praktisch wilden ondersteunen door de financiën te regelen. Het bestuur heeft op alle verzoeken positief gereageerd.

Aantekeningen bij de totstandkoming van het Meslânzer woardeboek. foto Nel Swart.

Te pers

De werkgroep heeft eilander organisaties aangeschreven, en door vele gulle bijdragen van S.O.S, Dirk Mentzsfonds, Jaap Bos, Schylge myn Lântse en de “Buren” van; de Kleine buren, de buren van Midsland, Landerum, Formerum, Lies is het gelukt om in korte tijd het benodigde bedrag bij elkaar te brengen. Dat was geweldig nieuws, het woardeboek kan nu gedrukt worden.
Het boek is klaar en is op 14 maart 2024 gepresenteerd. Informatie hierover volgt.

Het Meslânzer woardeboek is een verrijking van de Terschellinger cultuurhistorische collectie en is samen met de woordenboeken “Aasters en Westers” te gebruiken door de groep Mimmetaal en bij de dialectenavonden die regelmatig worden gehouden.