Informatie over de zeegras-industrie in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog.

In 2025 is het 100 jaar geleden dat de ZuiderZeeSteunWet (ZZSW) werd aangenomen. Een wet die de gevolgen van de bouw van de Afsluitdijk voor de bewoners van de Zuiderzee diende te verzachten.
De eerste Terschellinger die zich meldde in 1932 was een zeegrasvisser. Uiteindelijk hebben rond de 150 Terschellingers zich bij de overheid aangemeld voor steun. Dat waren veelal vissers, maar ook landbouwers, een kruideniersventer, en vissers en verwerkers van zeegras. 

Voor een artikel over de ZZSW is Truus Visser op zoek naar nadere informatie over de zeegras-industrie in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Wie weet meer?

Graag uw reactie via redactie@schylgemynlantse.nl


Afbeelding boven: Uitspreiden op het land van het zeegras te Wieringen. Foto via Historische Vereniging Wieringen