Activiteiten

Busreis Kampen Terschelling 700 jaar

Op 30 september 2023 organiseert Schylge myn Lântse samen met Comite Kampen Terschelling 700 jaar een busreis naar Kampen. Op die dag staan we stil bij 700 jaar banden tussen Kampen en Terschelling. Kampen en Terschelling maakten vanaf 1300 afspraken over de betonning van het Vlie en het bouwen van de eerste Brandaris.

Er is voor die dag onder andere een historische lezing en een rondleiding over de Kogge-werf georganiseerd. Vertrek 7.25 vanaf Terschelling en 17.30 boot weer terug.

Kaarten a 30 euro zijn uitsluitend te koop per email: kampenterschelling700jaar@gmail.com . Koffie en lunch zijn bij de prijs inbegrepen.

Iedereen die mee wil, moet zelf de bootreis boeken, vertrek boot om 7.25 uur en terug om 17.30 uur.

Pieter Breuker

Lezing CHV Schylge myn Lântse in samenwerking met Boekhandel Funke

Datum: 5 juli

Locatie Ons Huis, Torenstraat 42, West Terschelling
Entree € 5,00.  Leden SML vrije toegang.
Kaartverkoop ter plaatse (geen pin), 99 zitplaatsen maar vol is vol
Zaal open 19.30 uur

Op naar Terschelling! (1581-1940)

Wetenschapper Pieter Breuker studeerde in Amsterdam Nederlands en Fries aan respectievelijk de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU), hij was in 1973 de eerste student die aan de VU zijn doctoraal Fries haalde. Na zijn afstuderen werd hij leraar Nederlands aan de Rijks Pedagogische Academie in Heerenveen, enkele jaren later kreeg hij een benoeming tot wetenschappelijk medewerker voor het Fries aan de Rijks Universiteit Groningen (RUG), waarna hij in 1993 promoveerde. De meermalen bekroonde schrijver heeft diverse wetenschappelijke, maar ook literaire publicaties op zijn naam staan (zie Pieter Breuker → wikipedia).

Voor zijn onderzoek, dat geleid heeft tot de publicatie van Op naar Terschelling! Pioniers, badgasten en toeristen (1581-1940), heeft hij de afgelopen 4 jaar naast uitvoerig literatuuronderzoek informatie ingewonnen in onder meer Museum ’t Behouden Huys en op het gemeentearchief van Terschelling. Hij wilde een goed leesbaar antwoord vinden op vragen als: wat zochten de vreemdelingen op Terschelling; wie en hoeveel waren het; waar kwamen ze vandaan; hoe reisden ze naar en op Terschelling; waar vonden ze onderdak; hoe verliep hun contact met de lokale bevolking? Breuker plaatst zijn boek in een cultuurhistorisch kader (met naast taal en cultuur ook aandacht voor natuur, middelen van bestaan en sociale omstandigheden). Het antwoord op al deze vragen en op hoe en waarom het boek tot stand is gekomen kun je van de schrijver zelf horen tijdens de lezing die de Cultuurhistorische Vereniging Schylge myn Lântse in samenwerking met Boekhandel Funke op woensdagavond 5 juli organiseert.

Foto’s voor de inloopmiddag

Inloopmiddag De Stilen, bovenste foto West-Terschelling vanaf de Brandaris. Foto P. Sytema. Daaronder de Heereweg. Foto S.m.l.