Terschelling en Vlieland hebben het jaar 1999 uitgeroepen tot ‘het jaar van de Lutine’.

SML jaargang 20. № 1999-2

De musea op beide eilanden besteden destijds aandacht aan de ramp en de bergingspogingen. ‘Schylge myn Lântse’ heeft in dit kader een themanummer over de Lutine uitgegeven. Met hierin allerlei verhalen over de wederwaardigheden van Terschellingers en anderen met het wrak van de ‘Lutine’ door de jaren heen. Het wrak, waarop volgens kenners het meest gedoken is en waarover ook het meest gepubliceerd is. Dit themanummer van S.m.l. voegt zich in de grote rij van publicaties die in dit herdenkingsjaar ongetwijfeld nog door vele gevolgd zullen worden.

Om u een beetje wegwijs te maken in de doolhof van alle historische feiten over dit goudschip volgt als eerste artikel een historisch overzicht, waardoor u de diverse verhalen beter zult kunnen plaatsen.

Overzicht van 200 jaar jacht naar schatten van De Lutine

Inmiddels meer dan 200 jaar geleden ging het beroemde Engelse oorlogsschip ‘Lutine’ ten onder in de Terschellinger gronden. De ‘Lutine’ werd in 1779 te Toulon te water gelaten als het Franse fregat ‘La Lutine’ (= kwelduivel). Het schip was toen uitgerust met 26 kanonnen.

De eerste pogingen tot berging van het Lutine-goud

October 1799 is onze datum van uitgang. Toen verliet de Lutine de haven van Yarmouth in Engeland, met een rijke lading aan goud en zilver in staven en munten. Het was een gevaarvolle reis, want het was oorlog.

Jan van Geuns, fabrikant van veerkrachtige gom

Helmduiktoestellen SML jaargang 20. № 1999-2 In 1835 vertrokken in opdracht van de Nederlandse Marine, de LTZ 2e klasse Olke A. Uhlenbeck en de heer A. Lipkens, adviseur voor zaken van werktuigbouwkunde bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, naar Engeland. Ze moesten zich op de hoogte stellen van de daar […]

Lutine-post uit zee opgevist

Opzienbarende vondst van de Britse postzegelverzamelaar SML jaargang 20. № 1999-2 In het nummer van 28 februari 1979 kon in dit dagblad melding worden gemaakt van een opzienbarende vondst van de Britse postzegelverzamelaar mr. L. N. Williams te Londen, namelijk het ontdekken van correspondentie uit het wrak van het op […]

Memories van den duiker Jan van Drimmelen

SML jaargang 20. № 1999-2 Na de memories te hebben gelezen van den heer Tj. Stobbe, bankwerker te Rotterdam, ben ik bereid om ook mijn bevindingen mede te deelen. Ten eerste moet ik zeggen dat de memories van den heer Tj. Stobbe juist zijn. Het was in het najaar 1886 […]

Memoires van Tj. Stobbe over de Lutine (1799)

Tjebbe Stobbe SML jaargang 20. № 1999-2 1859Mijn vader, smid te Terschelling, werkte voor de toenmalige bergingsmaatschappij ‘Taurel’. Deze gebruikte voor de berging een Scheveningse bom en een duikerklok. Als duiker fungeerde Gerrit Wijker van Egmond aan Zee. Tot de verdere bemanning behoorden als schipper en knecht Jan Boet en […]

Willem Hendrik Ter Meulen en zijn ‘zandduiker’

Geboren als zoon van een fabrikant in loodwit en azijn. In 1859 maakte hij op Terschelling kennis met ir. Taurel, die toen net een zeer succesvolle berging van een deel der ‘Lutine-schatten’ achter de rug had. Hij had een toestel uitgevonden dat hij de ‘zandduiker’ noemde. Het bestond hoofdzakelijk uit een ijzeren buis, waaruit door middel van een krachtige pomp door vele gaatjes water werd geperst waardoor een laag zand als het ware vloeibaar werd.

Volkert Doeksen en de Lutine

Nog steeds droomde iedereen van de goudstaven SML jaargang 20. № 1999-2 Van mevrouw Nienke Doeksen kregen we inzage in het logboek dat haar man Volkert bijhield tijdens werkzaamheden op en bij de Lutine in de jaren 1934 en 1935 met de schelpenzuiger de Volharding van rederij Doeksen, in samenwerking […]