Tuinen op ‘De Groente’

Door Jan van Dieren. Uit SML jaargang 31. № 2. 2010

Nu iedereen weer druk doende is met zijn landje in het duin, een overzicht van Jan van Dieren over tuintjes op de Groente die toen nog door de Gemeente werden verhuurd.

Een landbouwverslag uit 1860 vermeldt: ‘3½ ha dorpsgrond om de kom van West Terschelling door bedeelden ontgonnen voor de aardappelteelt, welke in 1860 niet best geslaagd is’. Vermoedelijk zijn niet alle hectares ontgonnen. De gemeenteraad nam in 1887 een besluit om bij openbare verhuring voor de periode van vijf jaar enige percelen van de Groente te verhuren. Verhuring met een elftal voorwaarden. De belangrijkste: 

Artikel 3.

De percelen worden verhuurd voor bebouwing en bezaaiing en zullen door de huurders behoorlijk moeten worden onderhouden en omheind met goede levendige hagen en bomen.

Artikel 4.

Al wat de huurders planten is na het einde der huur het eigendom van de gemeente, zullende er geen bomen of heggen mogen worden gerooid. 

Artikel 9.

De verhuring zal geschieden in het openbaar naar plaatselijk gebruik bij opbod en afslag door de burgemeester en wethouders op donderdag de achtsten december 1887 des namiddags om 1 uur, te beginnen van west af.

Een twintigtal percelen tussen de 260 en 1740 vierkante meter, samen ruim 1 ha bij het oude kerkhof van West Terschelling.

Een foto van De Groente uit omstreeks 1900 (collectie Behouden Huys).
Ook op deze oude ansichtkaart uit 1912 zijn de tuitjes naast de oude begraafplaats goed zichtbaar.

Aanvolgend 15 percelen tuingrond bij Klaaske Starrenburg in sectie A no. 1302

1Jilles Bos zeeman5 are 10f 1,10
2Hendrik de Breed, arbeider4 are 18f 1,10
3Klaaske Wortel8 are 04f 1,50
4Douwe de Ring, zeeman5 are 40f 3,00
5Jan Spits, arbeider2 are 60f 0,60
6Gossen Wortel, arbeider2 are 60f 0,90
7Gossen Wortel, arbeider5 are 60f 2,30
8Gerrit Wortel, arbeider3 are 12f 2,10
9Johannes van Keulen, arbeider3 are 60f 1,80
10Karel Groeneveld, schoenmaker4 are 05f 2,20
11Gossen Wortel, voornoemd4 are 20f 2,00
12Klaas Tot, zeeman3 are 20f 2,00
13Hendrik Jans Spits, arbeider5 are 84f 0,90
14Hendrik Former, schipper2 are 86f 1,90
15Iemke Cornelis Roos, zeeman3 are 50f 0,40
Idem bij de heer Tijm in sectie A no. 1128
16Cornelis Tijm, onderwijzer3 are 40f 5,10
Idem bij het kerkhof sectie A no. 1126
17Adriaan van Keulen, veldwachter 17 are 40f 9,00
Idem aanvolgend sectie A no. 1125
18Rijnder Rab, slager10 are 10f 7,50
Idem aanvolgend sectie A no 1124
19Cornelis Droog, winkelier
6 are 40
f 6,50
Idem beoosten het kerkhof sectie A no. 1123
20Dirk Cupido5 are 10f 7,00
Samen voor een jaarlijkse huur vanf 58,90
Een foto van West-Terschelling gemaakt door Frits Freerks Fontein circa 1900. (collectie Rijksmuseum)